Afrikaans Grammar Workshop: Descriptive and Theoretical Perspectives

Afrikaansegrammatika

 25-26 Augustus 2016, Johannesburg (Suid-Afrika)  

Die Universiteit van Michigan, die Universiteit van Cambridge en die Meertens Instituut bied vanjaar ʼn Afrikaansgrammatikawerkswinkel op 25 en 26 Augustus 2016 in Johannesburg (Suid-Afrika) aan. Meer inligting oor die werkswinkel is beskikbaar by http://www.afrikaansegrammatika.nl/.