VIVA SE BLOGS

ʼn Afrikaanse dikteerstelsel: Die ontwikkeling van Afrikaanse Taaltegnologie

Geplaas deur Rone Wierenga Vrydag, 23 Julie 2021
Gepubliseer in Nuus;

Trefwoorde: dikteerstelsel; taaltegnologie

VivA het onlangs ʼn versoek gerig aan ons gebruikers om hul behoeftes rakende ʼn Afrikaanse outomatiese dikteerstelsel met ons te deel. Hierdie versoek het voortgespruit uit ʼn inisiatief wat van stapel gestuur is ná navrae van regslui, mediese praktisyns, skrywers en die breër Afrikaanse spraakgemeenskap oor die moontlike ontwikkeling van ʼn Afrikaanse dikteerstelsel soortgelyk aan Dragon NaturallySpeaking. Alhoewel ʼn aantal taaltegnologieë reeds van die onderliggende funksionaliteite in Afrikaans aanbied, is geen kant-en-klaar pakket beskikbaar nie.

Só ʼn dikteerstelsel moet aan ʼn paar vereistes voldoen. Eerstens moet dit oor die vermoë beskik om gebruikers se spraak te herken en outomaties om te skakel na teks. Tweedens moet die stelsel in staat wees om die spreker se uitspraak, stempatrone, woordeskat, sinskonstruksies, ens. aan te leer om sodoende die akkuraatste moontlike teksproduk te skep. Derdens moet hierdie stelsel die tekste wat geskep word, kan wysig, redigeer en kontroleer. Laastens moet die programmatuur die teks aan die outeur kan teruglees om sodoende die redigeringsproses te vergemaklik.

ʼn Aantal kundiges en belanghebbendes het, onder leiding van dr. Febe de Wet, saamgespan om hul te beywer vir dié taak. Die eerste fases van die proses het behels dat navorsing gedoen word oor reeds bestaande dikteerstelsels wat die nodige funksies in Engels kan verrig. Veral Saigen en Stellenbosch Universiteit het prominente rolle in hierdie deel van die proses gespeel.

Hiernaas is die behoefte om Afrikaanse taaltegnologie vir leerlinge met leerhindernisse soos disleksie, disgrafie en dispraksie ook aan die lig gebring. In hierdie fase van die navorsing is die wyses waarop taaltegnologie ʼn impak kan maak in die klaskamer ondersoek met behulp van die Langerugskool in Worcester. Hierdie ondersoek het dit duidelik gemaak dat leerhindernisse nie net bemiddel kan word deur gebruik te maak van taaltegnologie nie, maar dat dit leerders die geleentheid bied om hul potensiaal uit te leef en hul selfvertroue te bou.

VivA het onlangs hand bygesit om die volgende stappe in die ontwikkeling van ʼn Afrikaanse outomatiese dikteerstelsel te bewerkstellig. VivA het ʼn produktoetsing van die reeds bestaande Afrikaanse dikteerfunksionaliteite uitgevoer om te bepaal watter uitdagings, leemtes en voordele reeds bestaande programmatuur vir Afrikaanse gebruikers inhou. VivA het ook bepaal wat gebruikers werklik van ʼn outomatiese dikteerstelsel verlang.

Gewapen met die resultate van die navorsingsfases van hierdie inisiatief, kan die rolspelers hul aandag vestig op die volgende doelwit: die ontwikkeling van die nodige sagteware. Alhoewel die sagteware ontwikkelingsfase steeds voorlê, is daar al daadwerklike vordering gemaak in die strewe na ʼn Afrikaanse dikteerstelsel, en kan daar met entoesiasme uitgesien word na ʼn toekoms waarin ʼn akkurate en gebruikersvriendelike produk die lig kan sien.

VivA-groete

Roné

 

Lees 515 tye

RSS-VOERE

Is jy 'n groentjie as dit oor RSS-voere gaan? Laai ons blitsgids af om jou te help.


NUUSARGIEF

FACEBOOK