Publikasieaankondiging

Geplaas deur VivA-redaksie Vrydag 24 November 2017
Gepubliseer in VivA;

 Verklarende Politieke Woordeboek: Tweetalige Kernterme en -definisies in Politieke Wetenskap

 Explanatory Dictionary of Politics: Bilingual Core Terms and Definitions in Political Science  

In Januarie 1990 het die destydse Komitee vir Staatkundige en Verwante Terminologie van die ou Departement van Nasionale Opvoeding se Nasionale Vakterminologiediens ’n lys staatkundige en verwante terminologie gepubliseer. In die daaropvolgende dekades het die vinnige toename in nuwe staatkundige en politieke terme en gebruike gou die bywerking van dié lys genoodsaak. Die hersieningstaak is onderneem deur die Sentrum vir Politieke en Verwante Terminologie in Suider-Afrikaanse Tale, wat in 1997 gestig is nadat staatsteun aan die vakterminologiediens gestaak is. Onder leiding van brig.genl. Pierre le Clus, sameroeper van die werkkomitee, het die eerste uitgawe van die Nuwerwetse Politieke Woordeboek (NPW) in 2003 die lig gesien.

Die NPW het heelwat meer terme as sy voorganger bevat. Nuutskeppings en probleemterme is ingesluit. Ook verskeie bylae. Spelling- en transliterasieprobleme wat by die verafrikaansing van ontleende terme ontstaan het, is opgelos, en winste uit Suid-Afrika se ander amptelike tale sowel as uit vreemde tale is opgeneem. In 'n artikel in Lexikos 13 van 2003 gee dr. Mariëtta Alberts, wat destyds by die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad vir leksikografie- en terminologieontwikkeling verantwoordelik was, van die verskillende stadiums van dié projek ’n interessante oorsig.

In 2011 is die redaksie vir hulle werk aan die tweede uitgawe van die NPW deur die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns met die Stalsprys vir Politieke Wetenskap beloon. En nou, in 2017, het daar van dié bekroonde woordeboek, so pas, ’n nuwe uitgawe onder ’n nuwe titel by Juta verskyn – die inisiatief van die samestellers van die 2011-uitgawe nadat CEPTSA (die Centre for Political and Related Terminology in Southern Africa), die voormalige sentrum by die Universiteit van Johannesburg, ophou bestaan het.

Die nuwe Verklarende Politieke Woordeboek (VPW) is op die bekroonde 2011-uitgawe van die NPW gegrond en saamgestel om vakspesialiste en taalpraktisyns ’n beter begrip van die hedendaagse politieke bestel te help vorm. Die nuwe uitgawe bevat in twee dele – ’n Afrikaans-Engelse en Engels-Afrikaanse helfte – altesame 2 620 kernterme, saam met hulle afkortings, waar van toepassing. Van elke trefwoord word nie net die verskillende betekenisonderskeidings gedefinieer en vertaal nie; ook wisselvorme, sinonieme en verwante terme is ingesluit; so ook Latynse terme; tesame met toeligtende aantekeninge en kruisverwysings. ’n Volledige stel etikette dui die oorsprong van leenwoorde aan; die spesialiteitsveld, tyds- en plekgebondenheid van inskrywings; die gebruiklikheid van terme; asook die register waarin woorde gebruik word (formeel, informeel, skertsend, neerhalend, en dies meer). Die dissiplines waaruit die lemmaversameling kom, en waarna breedweg as die politieke wetenskappe verwys word, sluit in politiek, internasionale politiek, internasionale verhoudings, Afrikapolitiek, strategiese studies, asook aspekte van politieke ontwikkeling, politieke administrasie en politieke ekonomie.

Die Verklarende Politieke Woordeboek: Tweetalige Kernterme en -definisies in Politieke Wetenskap / Explanatory Dictionary of Politics: Bilingual Core Terms and Definitions in Political Science is ’n welkome en waardevolle toevoeging tot die Suid-Afrikaanse woordeboekskat. Vertalers en tolke in diens van die regering, én dié in die private sektor; dosente aan akademiese instellings, en studente; navorsers; joernaliste; toespraakskrywers; woordeboekmakers en uitgewers; en elke taalpraktisyn (ook dié wat werk in Nederlands en Vlaams) behoort dié naslaanbron onder oë te kry.

Volgens dr. Alberts is dit die samestellers se oogmerk om hierna die woordeboek tot ’n meertalige verklarende vakwoordeboek uit te brei. Met die versameling van terme en definisies in die ander nege Afrikatale is daar reeds begin.

Publikasie-inligting
Titel: Verklarende Politieke Woordeboek: Tweetalige Kernterme en -definisies in Politieke Wetenskap / Explanatory Dictionary of Politics: Bilingual Core Terms and Definitions in Political Science
Samestellers: Venter, Albert en Susan Botha, Louis du Plessis en Mariëtta Alberts.
Publikasiedatum: November 2017
Uitgewer: Juta
Formaat: Sagteband
Getal bladsye: 422
ISBN: 9781485119944
Prys: R495

Bestel hier.

 

Lees 1229 tye Laaste modifikasie op Dinsdag 28 November 2017 09:19

RSS-VOERE

Is jy 'n groentjie as dit oor RSS-voere gaan? Laai ons blitsgids af om jou te help.

NUUSARGIEF

FACEBOOK