Hoe heet u? En hoe skryf u dit?

Geplaas deur Sophia Kapp Dinsdag 07 Mei 2019
Gepubliseer in Nuus;

Sommige van ons dra nie net swaar aan ons genetiese belasting nie, ons het boonop nog ʼn klomp name van voorouers geërf wat ons met ons moet saamdra (met geen plaas om daarvoor te wys nie), net soos die arme jong seuntjie in Jan Pohl se lawwe liedjie "Die Mannetjie". Ek het in my skooldae ook onder die bank ingeduik as my name van die klaslys afgelees is, maar ek het darem met die jare geleer om my klomp name met trots te aanvaar omdat dit my verbind aan mense vir wie ek lief was. Maar as dit by die skryfslag kom ... Nie net pas dit nooit op ʼn vorm in nie, wanneer daar nog titels bykom, raak dinge behoorlik morsig.

 

Die skryfwyse van titels plus voorname plus vanne is een van die kwessies waaroor ek gereeld navrae kry (en dan opvolgvrae ook, omdat daar so baie voorwaardes en veranderlikes betrokke is). Dit is belangrik om daarvan kennis te neem omdat die reëls vir Afrikaans en Engels verskil. Die saak is natuurlik behoorlik bereël, maar die reëls en konvensies is so ʼn bietjie versprei in normeringsbronne, en daarom is dit dalk nuttig om alles hier bymekaar te hê

Ek sorteer die bespreking onder ʼn paar beginsels. As ʼn mens hierdie beginsels leer, val die res nogal gemaklik uiteen.

 

1.  Voorname, byname, voorletters en vanne begin met hoofletters

AWS 9.3 bepaal dat eienaamwoorde met hoofletters geskryf word. Dit beteken in ʼn rits name is dié dele van die naam wat pertinent eienaamwoorde is met ʼn hoofletter: Jana Luther, Marlie Coetzee.

Hierdie reël geld ook byname (Koekie Koekemoer, Rooigert Harmse, Vleis Visagie), voorletters (JM Coetzee, André P Brink), dubbelloopvoorname en -vanne (name en vanne met koppeltekens) (Anne-Marie Beukes, Jan-Hendrik Coetzee, Anna Neethling-Pohl) en voorname of vanne wat uit meer as een eienaamkomponent bestaan (Sophia Margaretha Jacoba Kapp, Peet Janse Groenewald).

AWS 9.3 (d) bepaal dat lidwoorde, voegwoorde of voorsetsels wat in ʼn eienaamwoord voorkom met ʼn kleinletter geskryf word. As jou voornaam of van ʼn woord in het soos van, der, de, du, le of la is daardie woorde met ʼn kleinletter as dit in die middel van die lang eienaam voorkom: Jan van Tonder, Gert van der Westhuizen, E du Preez, Grootvoet la Grange, NP van Wyk Louw, Rooigert Janse van Vuuren, Christo van Rheede van Oudtshoorn.

As dié lidwoord, voegwoord of voorsetsel egter aan die begin van die eienaam voorkom, kry dit ʼn hoofletter om vir die leser aan te dui dat dit deel is van die eienaam en nie die gewone sin nie. As jou voornaam of van met ander woorde ʼn lidwoord, voegwoord of voorsetsel in het en daar is geen ander element van die eienaam (soos voorletters of ʼn voornaam) voor dié woorde nie, skryf jy dit met ʼn hoofletter: Van Tonder, Van der Westhuizen, Du Preez, La Grange, Van Wyk Louw, Van Rheede van Oudtshoorn

In ʼn tabel lyk die voorbeelde so:

Voornaam/ voorletters/ bynaam

lw. / voegw./ voors.

Voornaam/ voorletters/ bynaam

lw. / voegw./ voors.

Van

lw. / voegw./ voors.

lw. / voegw./ voors.

Van

Jana

 

 

 

 

 

 

Luther

JM

 

 

 

 

 

 

Coetzee

Rooigert

 

 

 

 

 

 

Harmse

Anne-Marie

 

 

 

 

 

 

Beukes

Anna

 

 

 

 

 

 

Neethling-Pohl

Jan

 

 

 

 

 van

 

Tonder

Gert

 

 

 

 

 van

der

Westhuizen

Rooigert

 

 

 

Janse

 van

 

Vuuren

Christo

 

 

van

Rheede

 van

 

Oudtshoorn

NP

van

Wyk

 

 

 

 

Louw


As ʼn mens telkens die inligting in die eerste kolom wegneem, kry die eerste woord van die eienaamgedeelte wat daarop volg die hoofletter:

Eerste voornaam/ voorletters/ bynaam

lw. / voegw./ voors.

Tweede voornaam/ voorletters/ bynaam

lw. / voegw./ voors.

Van

lw. / voegw./ voors.

lw. / voegw./ voors.

Van

 

 

 

 

 

 Van

 

Tonder

 

 

 

 

 

 Van

der

Westhuizen

 

 

 

 

Jansen

 van

 

Vuuren

 

 

 

Van

Rheede

 van

 

Oudtshoorn

 

Van

Wyk

 

 

 

 

Louw

 

2.  Titels begin met kleinletters, tensy dit aan die begin van die sin staan of ʼn aanspreekvorm is.

Die skryfreëls wat hier bo gegee is, word toegepas al staan daar twintig titels voor die naam en al is die persoon hoe belangrik. (Die aanspreekvorme van hoogwaardigheidsbekleërs soos Haar Majesteit is ʼn ander kwessie en word deur AWS 9.6 bereël.) Die reël geld of die titel nou uitgeskryf word en of die afkorting daarvoor gebruik word. Ons skryf met ander woorde:

Vra vir meneer Johann.

Vra vir meneer Johann Strydom.

Ontmoet me Carla-Anne Oliphant.

Ons stel vanaand vir ds Du Plessis de Lange voor.

Dit was gedurende sy jare as dosent by Wits dat prof Van Wyk Louw sy meesterstuk geskryf het.

In ʼn tabel lyk dit so:

Titel

Voornaam

lw. / voegw./ voors.

Voornaam

lw. / voegw./ voors.

Van

lw. / voegw./ voors.

Van

meneer

Johann

 

 

 

 

 

 

meneer

Johann

 

 

 

 

 

Strydom

me

Carla-Anne

 

 

 

 

 

Oliphant

dokter

Irna

 

 

 

 

 van

Zijl

dokter

 

 

 

 

 

 Van

Zijl

dr

Adri

 

 

 

Janse

 van

Rensburg

dominee

KM

 

 

du

Plessis

 de

Lange

ds

 

 

 

Du

Plessis

 de

Lange

professor

 NP

van

Wyk

 

 

 

Louw

prof

 

Van

Wyk

 

 

 

Louw

generaal

Solomon

 

"Solly"

 

 

 

Radebe

president

 Cyril

 

 

 

 

 

Ramaphosa


As dieselfde titel aan die begin van ʼn sin staan, word dit natuurlik wel met ʼn hoofletter geskryf:

Me Carla-Anne Oliphant is die wenner.

Dominee KM du Plessis de Lange word vanaand voorgestel.

Generaal Solomon "Solly" Radebe sal die programrede lewer.

Waar 'n titel op sy eie ʼn aanspreekvorm is, kan dit ingevolge AWS 9.5 met ʼn hoofletter of ʼn kleinletter geskryf word:

Onthou nou, dominee/Dominee, die erediens begin om negeuur.

My genugtig, generaal/Generaal, die troepe is al weer laat.

 

3.  Punte by die afkortings van enkelvoudige titels en by voorletters is opsioneel.

Ingevolge AWS 3.13 mag jy die afkortings van niesaamgestelde titels en voorletters met of sonder punte skryf. Die konvensie in die media is om dit deurlopend daarsonder te skryf (dis altyd ʼn kwessie van ruimte). Jy mag dit skryf soos wat dit vir jou gemaklik is, maar hou dinge eenvormig. As jy die titels sonder punte skryf, skryf ook die voorletters daarsonder. En as jy weggetrek het sonder punte, hou dit deur jou teks eenvormig.

Die volgende is met ander woorde alles korrek:

Verwys die navraag na genl. Radebe. X Verwys die navraag na genl Radebe.

Die boekprys gaan aan me. L.M. Marx X Die boekprys gaan aan me LM Marx.

Saamgestelde titels moet met die punte geskryf word:

Verwys die navraag na genl.maj. Sithole.

Een voetnoot hieroor: In die reëlgedeelte van die AWS word daar aangedui dat afkortings van titels met of sonder punte geskryf word, maar in die afkortingslys (gratis toeganklik via VivA se webblad of slimfoontoepassing) word slegs die vorm met die punt gegee. As jy met ander woorde met die soekfunksie na afkortings soek, gaan jy nie ʼn antwoord kry as jy die vorm sonder die punt intik nie. Die program is so opgestel dat dit net die afkorting opspoor indien jy dit 100% korrek intik. Dit is baie makliker om, as jy na afkortings soek, die volvorm in te tik en dan in die afkortingslys te gaan kyk hoe die afkorting lyk. Onthou dan net van die wisselvorm.

 

4.  Titels word net voor eienaamwoorde afgekort.

As jy ʼn titel (sonder die eienaamgedeelte) gebruik om na ʼn persoon te verwys, word dié titel nooit afgekort nie. Dit word bepaal in riglyn 2 by hoofstuk 3 in die AWS, die hoofstuk wat oor afkortings handel. Jy kan byvoorbeeld skryf:

Stuur die brief aan mnr. Johann.

Stuur die brief aan mnr. Johann de Lange.

Stuur die brief aan mnr. J. de Lange.

Stuur die brief aan mnr. De Lange.

Maar jy kan nie so skryf nie:

*Stuur die brief aan mnr.

Dit is dus jou keuse of jy die volvorm of die afkorting saam met die eienaam wil gebruik, die AWS skryf dit nie voor nie. Maar laat jou lei deur die soort teks wat jy skryf. As jy byvoorbeeld ʼn amptelike dokument skryf of ʼn lys maak, is die afkortings eintlik standaard. As jy literêre tekste skryf, word sulke titels nooit afgekort nie.

 

Met dié kennis tot jou beskikking kan jy dus nou die arme kind in Jan Pohl se gediggie "Die Mannetjie" behoorlik benoem: Hy is jongeheer Jan Donderdag van Gorrelberg van Staden Kasparus Bart Keet. Hopelik besorg dit hom, indien dan nou nie ʼn familieplaas nie, 'n ou foto in ʼn mooi raam en die wete dat hy hoort.

VivA-groete

Sophia

Lees 9422 tye Laaste modifikasie op Woensdag 08 Mei 2019 13:36

RSS-VOERE

Is jy 'n groentjie as dit oor RSS-voere gaan? Laai ons blitsgids af om jou te help.

NUUSARGIEF

FACEBOOK