Maandag 22 Oktober 2018 09:28

Opdrag 1: ’n Sterk taalbasis dra by tot die ontwikkeling van taal en denke

kurrikulumWat het kinders nodig om op te groei tot volwassenes wat tot die samelewing bydra, ekonomies selfstandig is en leef met selfvertroue? In Nederland is dit van die vrae wat gestel word in ’n grondige ondersoek na die nasionale kurrikulum vir primêre en vroeë sekondêre onderwys.

Wat werk; wat werk nie? Wat moet behou word; wat moet verander? Wat moet bykom; wat moet laat vaar word? Hoeveel ruimte moet skole gegun word om self te kan aanvul, in ooreenstemming met hul visie, leerlinge en omgewing?

Sondag 11 Februarie 2018 18:40

Bekendstelling: Eenders & Anders

Ná die sowat dertig jaar wat Nederlands in Suid-Afrikaanse skole afwesig was, het die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere (SASNEV), in samewerking met Protea Boekhuis, pas ’n Afrikaans-Nederlandse lespakket vir skole bekend gestel.

EendersAnders

Eenders & Anders

Woensdag 27 Desember 2017 07:45

Grammatikaonderrig

Nederlands onderzoek naar grammaticaonderwijs: hoe staat dat ervoor?

Hierdie artikel het oorspronklik op 21 Desember 2017 verskyn in Neerlandistiek voor de klas, ’n onderdeel van die aanlyn tydskrif Neerlandistiek vir taal- en letterkundige ondersoek.

 

Een korte positiebepaling en wat eerste resultaten

Deur Jimmy van Rijt 

 

Sinds de zogenoemde ‘communicatieve wending’ in het moedertaalonderwijs vanaf eind jaren 60 van de vorige eeuw zijn grammaticaonderwijs en literatuur – toch zeker in de ideologische zin – wat meer naar de achtergrond van het onderwijs Nederlands verdwenen, ten gunste van algemeen communicatieve vaardigheden. In de praktijk van het schoolvak Nederlands wordt, ondanks de nadruk op communicatieve vaardigheden, echter nog altijd veel aan grammaticaonderwijs gedaan. Sterker nog: niet alleen in Nederland, maar zeker ook in internationaal verband staat grammaticaonderwijs weer tamelijk prominent op de (beleids)agenda (zie bijvoorbeeld Myhill, Jones, Lines & Watson, 2012; Watson & Newman, 2017, p. 2).

Naar grammaticaonderwijs wordt dan ook steeds meer onderzoek gedaan, en dan met name naar de relatie tussen expliciet grammaticaonderwijs en schrijfvaardigheid, met de onderzoeksgroep rondom Debra Myhill (Universiteit van Exeter, Verenigd Koninkrijk) als kartrekker. Lange tijd werd verondersteld dat grammaticaonderwijs geen positieve effecten had op schrijfvaardigheid (zie bijvoorbeeld de veel aangehaalde meta-analyse van Graham & Perin (2007)), maar dergelijke resultaten hebben vrijwel zonder uitzondering betrekking op traditioneel grammaticaonderwijs. Dergelijk grammaticaonderwijs is onderhevig aan forse kritiek: trucjes en ezelsbruggetjes domineren de didactiek, terwijl kritisch of reflectief denken en grammaticaal inzicht niet of nauwelijks aangeboord worden (zie bijvoorbeeld Coppen, 2009). Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat zulk grammaticaonderwijs de schrijfvaardigheid niet ten goede komt. 

Dinsdag 05 Desember 2017 08:09

Taalprof se handleiding vir taaldiskussies

As taalkundige en hoogleraar in vakdidaktiek sien prof. Peter-Arno Coppen (in Nederland is hy ook as die Taalprof bekend) gereeld hoe gesprekke oor taal kan ontspoor. Hier is sy handleiding, dan, oor hoe sulke gesprekke beter aangepak kan word. Die video is ’n opname van ’n lesing wat hy op 7 Oktober in die Beatrix-teater in Utrecht gehou het as deel van Onze Taal, die Nederlandse genootskap en tydskrif vir taalliefhebbers, se 2017-kongres.

 

Saterdag 28 Oktober 2017 06:01

Gratis portaal ’n skatkis van taal se grammatika

So stil-stil, iewers op die oop see, is die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) se vlagskip besig om al nader en nader aan sy tuishawe te kom. Ongesiens en onopvallend – maar met die belofte van grootse impak – word gewerk aan ʼn nuwe Geheime Wapen: die Taalportaalprojek.

In 2010 het die Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek so ʼn stewige €1.7 miljoen (ongeveer R28 miljoen) bewillig om ʼn omvattende, vergelykende, aanlyn grammatika vir Nederlands en Fries op te stel. Aangesien Afrikaans ook verbonde is aan dié twee tale, het ʼn klompie waagmoedige Afrikaanse taalkundiges hulle hande opgesteek en gesê: “Voeg Afrikaans by, ons wil/kan/moet ook saamgesels!”

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, ATKV, Noordwes-Universiteit en Trust vir Afrikaanse Onderwys waagmoedig diep in hulle sakke gegrou en genoeg finansiering verskaf om die Afrikaanse Taalportaalvlagskipprojek in 2014 … uhm … te water te laat.

Sondag 08 Oktober 2017 06:44

Veels te interessant

Hierdie artikel met vergunning van Neerlandistiek.nl oor 'n verskynsel wat vir Afrikaans net so interessant is. Dit kom van ver af ...

 

Deur Marc van Oostendorp

 

Het is een vraag die weleens naar voren komt in de taalkundige praktijk: waar komt de s in veels te goed vandaan? Is hij daar bijvoorbeeld toegevoegd vanwege uitspraakgemak? Althans, het is een vraag die al in 1860 besproken werd, inclusief dat uitspraakgemak, ontdekte ik toen iemand mij onlangs deze vraag stelde.

Dat ‘uitspraakgemak’ kun je gemakkelijk uitsluiten want de s komt alleen in deze constructie voor: je zegt niet ‘hij wil veels tennissen’, of ‘zij moet veels teleurstellingen verwerken’, ook al volgt in beide constructies ook een t. Als een s makkelijker zou zijn tussen een l en een t, zou hij dus ook daar gemakkelijker moeten zijn.

Saterdag 17 Junie 2017 12:50

As Afrikaans en Hollands praat, is dit toepstil

Gegroet uit Nederland!

Ek dink ek het in drie dae tyd reeds vier kilogram afgeval, gewoon omdat ek my fietsend deur Amsterdam moet verplaas. Heerlik om weer my skoenrieme te kan sien.

Ek was in my eentjie verantwoordelik vir ʼn FNB-aneurisme toe ek my kredietkaart hier aan die boekwinkels bekendstel. Vir ʼn geswore e-boekleser is my waardes en sedes maar gevaarlik likwied, veral as dit kom by die bedwelmende reuk van internasionale boekwinkels. (As ek dieselfde hoeveelheid geld in ʼn Suid-Afrikaanse boekwinkel spandeer het, kon ek ons eiehandig uit die tegniese resessie geruk het.)

RSS-VOERE

Is jy 'n groentjie as dit oor RSS-voere gaan? Laai ons blitsgids af om jou te help.

NUUSARGIEF

FACEBOOK