VIVA SE BLOGS

Stal items per gids uit: klaskamerhulpmiddel

Vrydag, 13 Mei 2022 10:08

Voegwoordelike bywoorde en voegwoorde in ’n neutedop

Daar word tans in die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring vir onderwysers aangedui dat dan, dus, daarom, nogtans en anders verkeerdelik groep 2-voegwoorde is. In hierdie uitdeelstuk word aangedui aan watter woordsoort sulke woorde wel toegeken word en wat die verskil tussen hierdie woorde en voegwoorde (bv. maar, en en want; en sodat, dat, omdat en indien) is.

Skandeer die QR-kode voor op die leerhulpmiddel, of klik op die Youtube-skakel in die regterkantste hoek, én gebruik die video oor die eendjie en gansie om hierdie onderwerp selfs aan leerders in laer grade bekend te stel.

Woensdag, 16 Maart 2022 17:38

STOMPI kry ’n nuwe vorm: Ontmoet vir STOMP!

Moedertaalsprekers kort nie eselsbruggies nie. Hulle beskik reeds oor ’n interne grammatika of ’n versameling patrone wat verfyn word namate hulle met ander moedertaalsprekers in kontak kom. Dink mooi daaroor: Niemand het vir jou gesê dat Afrikaans ’n V2-taal is nie. Met ander woorde, niemand het vir jou pertinent gesê dat ’n werkwoord in die meeste Afrikaanse sinne altyd ná die subjek (of onderwerp) kom nie (bv. Ek gee klas; Ek merk boeke, ens.), tog weet ’n mens dit en formuleer jy jou sinne so.

Niemoedertaalsprekers kort egter meer leiding. ’n Integrale deel van die aanleer van ’n addisionele (of tweede addisionele) taal is die gebruik van ’n monitor of ’n redigeerder. Dit is die siening van ’n kenner van tweedetaalverwerwing, Stephen Krashen. Dit is juis wat STOMPI is – dit is nie ’n taalreël nie. Dit is ’n monitor, reseppie of eselsbrug wat deur addisioneletaalleerders gebruik word om die vorming van sinne te monitor, sodat dit samehangend is.