profile pic

Vertaal-/terminologiewerk beskikbaar (Afr>Ndl)

Saterdag 28 Januarie 2017 Geplaas deur Gerhard van Huyssteen
 • Doel: Skep Nederlandse vertaalekwivalente van lemmas in 'n Afrikaanse woordeboek
 • Taak: Vertaal ongeveer 2 200 Afrikaanse woorde/terme na Nederlands
 • Aard van data:
  • Algemene woorde, byvoorbeeld lekkerlyf ('effens dronk'), kletsrym ('rap'), kaalbas ('naak')
  • Leenwoorde uit Afrikatale, byvoorbeeld klêza ('melk uit 'n koeispeen drink'), ghasjle ('versigtig')
  • Terme, veral sport, byvoorbeeld opslagbal (krieket), losgemaal (rugby)
  • Name van diere (noemetjie), voëls (namakwapatrys) en plante (outeniekwageelhout). In die meeste gevalle sal waarskynlik volstaan moet word met die Latynse naam.
 • Formaat van data: Die Afrikaanse lemma (plus 'n definisie en herkoms van die woord) word in 'n Excelspreiblad voorsien. Een vertaalekwivalent van elke lemma (nie die definisies nie) moet in die Excelspreiblad aangebring word.
 • Kwaliteitskontrole: Sal deur VivA onderneem word, maar aansoekers moet aandui hoe hulle ook 'n eerste rondte van kwaliteitskontrole sal (laast) doen
 • Tydsraamwerk: 13 Februarie tot 24 April 2017
 • Kontraktuele verbinding: VivA se standaard diensvlakooreenkoms
 • Aansoekprosedure: Stuur 'n e-pos aan Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. met die volgende inligting:
  • Naam en van
  • Kontakbesonderhede
  • Bondige oorsig oor ervaring in vertaling en/of terminografiewerk (veral met betrekking tot Nederlands)
  • Vlak van Nederlandse taalbeheersing (byvoorbeeld moedertaalspreker)
  • Bondige voorstel oor hoe interne kwaliteitskontrole gedoen sal word (byvoorbeeld om die lys deur 'n kollega te laat kontroleer)
  • Voorstel vir tarief per lemma (2 200 in totaal)
 • Aansoekvereistes: Enigiemand (ook mense in die buiteland) mag aansoek doen.
 • Sluitingsdatum: Aansoeke sluit op 6 Februarie 2017 om 17:00
 • Meer besonderhede: Kontak Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
LEES VERDER
profile pic

Woord van die week

Woensdag 25 Januarie 2017 Geplaas deur Sophia Kapp

vertrouenspersoon, ..sone s.nw. (Eng: fiduciary, n. Uit die Latyn fiducia, wat afgelei is van fidere, wat beteken “vertroue” (confidence, trust))

ʼn Regsterm waarmee daar verwys word na ʼn persoon (hetsy ʼn natuurlike of regspersoon) wat die gesag en plig het om in ʼn ander se belang op te tree en die bates wat aan so ʼn vertrouende persoon behoort te beskerm. Vertrouenspersone sluit in trustees, prokureurs, banke, finansiële adviseurs, makelaars en enige ander persoon wat onderneem om iemand se belange te beskerm.

Die verhouding tussen die twee partye veronderstel meer as net respek vir die kundigheid en oordeel van die vertrouenspersoon, dit veronderstel blindelingse vertroue dat die vertrouenspersoon in alle omstandighede in belang van die vertrouende sal optree, en dit veronderstel dat albei partye in gelyke mate tot die vertrouensverhouding verbind is. Die vertrouende vertrou volledig en die vertrouenspersoon aanvaar volledig die verantwoordelikheid en aanspreeklikheid wat met so ʼn vertrouensverhouding gepaard gaan.

ʼn Vertrouenspersoon het ʼn vertrouensplig (fiduciary duty) teenoor die vertrouende, naamlik dat hy/sy in alle omstandighede openhartig, eerlik en in belang van die vertrouende sal optree. Die hele aard, grondslag en sukses van hierdie verhouding berus op die veronderstelling dat die vertrouenspersoon nooit sy of haar verpligting jeens die vertrouende sal versaak nie.

Tog is dit opmerklik dat geen woordeboek se definisie van “vertrouenspersoon” die konsep “ouer” insluit nie. Ek wonder waarom. Is daar ʼn groter afhanklikheid as ʼn kind wat ʼn ouer blindelings vertrou? Is daar ʼn groter verantwoordelikheid as om vir ʼn kind se welsyn aanspreeklik te wees?

Dit is vandag die vyf-en-twintigste. Vir baie van ons is dit betaaldag. Vir baie van ons is dit ʼn dag waarop ons vyf brode en twee visse tussen ʼn leërskare moet verdeel. Die meeste van ons kry dit nie reg nie. Veral in hierdie maand, veral in hierdie jaar, veral in hierdie land. Teen die tyd dat jy jou verpligtinge nagekom het en die grootste gate toegestop het, is jy by R0,00. As jy wil eet ook, is jy in die rooi. As jou kar of jou yskas breek, is jy in jou kanon.

Aan almal wat al ooit in ʼn kind se oë moes kyk en gewonder het hoe op die aarde jy jou vertrouensplig gaan nakom: Mag dit vir jou ʼn jaar van wonderwerke wees.

VivA-wense

Sophia

 

Bronne:

http://www.etymonline.com/

https://www.merriam-webster.com

https://www.pharosaanlyn.co.za

http://www.thefreedictionary.com/

http://www.viva-afrikaans.org/

LEES VERDER
profile pic

11de AWS wys hoe taal groei met tydsgees

Saterdag 21 Januarie 2017 Geplaas deur Gerhard van Huyssteen

1917: Die eerste uitgawe van die Afrikaans Woordelijs en Spelreëls word gepubliseer.

2017: Die elfde, hersiene uitgawe van die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls word op 3 Augustus bekendgestel.

Verwag in hierdie jubileumjaar ʼn klomp ululasies en jubilasies oor die AWS as die oudste lewende woordeboek van Afrikaans, ten minste in hierdie rubriek. Hopelik sal daar ook kritiek uitgespreek en kritiese gesprek gevoer word, soos nodig is om vooruitgang te maak.

“Is ʼn eeu oue boek nog relevant?” vra ʼn paar skeptici. “En hoekom verskyn daar al wéér ʼn nuwe uitgawe?” hoor ek ʼn paar mense kla.

In die voorwoord van die 1917-AWS skryf die samestellers (onder andere Jan FE Celliers, Totius, Langenhoven, DF Malherbe en Gustav Preller) oor die doel van die AWS:

“Want wil iemand uiting gee aan sij siel, en gebeur dit nie deur middel van sij moedertaal nie, dan staan sodanige taalvorm tussen hom en die uitdrukking van sij diepste wese. Vanself dus wil ons sôre dat ons taal in ieder opsig tot sij reg kom; dat dit die draer word van ons kultuur. Vandaar dat ons in die eerste plaas ons oog rig op die onderwijs. Die eerste en voornaamste kenmerk immers van ʼn gesonde onderwijsstelsel is dit, dat daar voorsien word in die nasionale behoeftes van die volk.”

Met ʼn paar voorbehoude en kleiner wysigings aan die spelling sou hierdie paragraaf eintlik net so in die 2017-AWS kon verskyn. Die belangrikheid van moedertaalonderwys is dalk in 2017 selfs meer relevant as in 1917. Toentertyd had die debat perdalks ʼn gekleurde onderrok – ek vermoed in sommige kringe vandag steeds – maar hede ten dage is daar genoeg wetenskaplike bewyse om die waarde van moedertaalonderrig te steun. Mag 2017 ʼn jaar wees waarin ons as Afrikaanssprekendes – bruin, Indiër, swart én wit – mekaar se hande vat en onse kinders se belange eerste stel.

In die aanhaling hier bo is die spellingvorm “onderwijs” nog te siene; vandag is dit “onderwys”. In 1917 moes jy nog “trouw” skryf; vandag skryf ons “trou”. Aanvanklik was dit “sôre”; nou is dit “sorg”.

Soos enige dinamiese taal, bly Afrikaans ook voortdurend ontwikkel. Ons moet vandag saam oor nanotegnologie en ruimtereise kan praat, ons het slimfone en sosiale media, en ons lokale tydsgees is verweef in globale neigings. Op dié wyse brei ons woordeskat steeds uit en moet ons oor die nodige segswyses beskik om saam met die wêreld te kan praat. Dis net Rip van Winkel wat nog in 2017 die ou, blou HAT uit 1979 en die bruin AWS van 1964 gebruik. Vandag se hipsters en byderwetses soek woorde op in slimfoontoepassing en rol met loslittige woorde en segswyse.

Die Taalkommissie, wat die AWS saamstel, is en bly ʼn produk van sy tyd. Oor die afgelope honderd jaar het elke Taalkommissie die werk gedoen met die nuutste insigte wat op daardie tydstip beskikbaar was. Rekenaars, die internet en tekskorpusse het oor die afgelope tien jaar die Taalkommissie se werkwyse radikaal beïnvloed.

Wanneer die elfde AWS op 3 Augustus deser bekendgestel word, glo ek dat dit nóg ʼn bewysstuk in die geskiedenis sal wees van ʼn lewende, dinamiese, inklusiewe Afrikaanse taalgemeenskap.

Hierdie rubriek het in gewysigde vorm in Beeld van 21 Januarie 2017 verskyn.

LEES VERDER
profile pic

Aanlyn taalhulp vir jou laaste jare op hok

Saterdag 14 Januarie 2017 Geplaas deur Gerhard van Huyssteen

Terug-skool-toe-reklame, soos Valentynsdagreklame, is nie aan my bestee nie. Ek is kinder- en liefdeloos.

Maar een van my Engelse vriende het vanjaar ʼn matrikulant aan huis, en dié gaan klaarblyklik alle hulp met Afrikaans nodig hê. Die WhatsApp-boodskap is eenvoudig: “Please send me links to apps or websites that could help James with Afrikaans.”

Dis maklik, dog ek. Afrikaans.com het ʼn uitstekende portaal met tientalle skakels na hulpmiddels vir onderwysers en leerders. (Gaan na www.afrikaans.com en dan na [Leer > Op skool].) Die skakels is verdeel in Nuttige toepassings, Nuttige opvoedkundige webtuistes, Hulp in die klaskamer en vir skooltake, Slyp jou kennis en vaardighede, Wys jou staal!, en Pinterest-snuffellys.

Hier is ʼn aantal wat volgens my nuttig sou kon wees:

Virseker se Afrikaanse Lekkerlees-toepassings: Die eerste ene bevat leesstukke vir leerders van graad 4 tot 12, wat elk volgens moeilikheidsgraad in agt vlakke verdeel is. Die tweede toepassing bied interessante taaloefeninge soos idiome en oulike kopkrappers om die lesers op hulle tone te hou.

Skoleondersteuningsentrum (SOS): Solidariteit Helpende Hand se SOS-webwerf bied praktiese opleiding en hulpmiddels vir Afrikaanse onderwysers wat Wiskunde en Afrikaans aanbied. Die programme sluit uiteenlopende werksessies en slypskole vir leerders en onderwysers in, asook ʼn aanlynwinkel waar vraestelle en werkkaarte gekoop en verkoop kan word.

Afrikaans-Afrikaans: Op hierdie webwerf deel 'n taalonderwyser en assesseerder in die matriekeindeksamen vraestelle, lesplanne, assesseringsrubrieke en -riglyne vir Afrikaans vir graad 10 tot 12, en verskaf raad en wenke oor eksamens.

Afrikaanse Skoolprojekte: Jy kan spesiale pakkette koop om studiemateriaal (ook vraestelle) vir alle vakke af te laai. Hulle Skool Ensiklopedie [sic] lyk nogal na ʼn oulike produk en bevat inligting vir alle skoolvakke.

Allegaartjie: Hierdie webwerf is meer gerig op die onderrig van letterkunde vir hoërskoolleerders in privaat skole wat die kurrikulum van die Onafhanklike Onderwysraad (IEB) volg, maar daar is ook heelwat taaloefeninge en -inligting beskikbaar.

E-Classroom: By hierdie aanlyn winkel kry jy 'n versameling e-leer-hulpbronne (belyn met die KABV) vir graad R tot 12, van werkkaarte en lesplanne tot aanvullende materiaal. Werkkaarte is gratis en toetse en eksamenvraestelle is teen R30 elk te koop.

Onnies Online: Hierdie webwerf is nie noodwendig slegs op onderwysers gerig nie. Jy kan 'n omvattende reeks hulpbronne (soos vraestelle, werkkaarte en video’s) aflaai of aankoop. Hulle is ook aktief op verskeie sosialemediaplatforms.

WorksheetCloud: Kry hier tweetalige werkkaarte en toetse in Wiskunde, Natuurwetenskappe, Afrikaans en Engels – alles op die KABV-kurrikulum gebaseer. Die materiaal vir Afrikaans is egter net tot en met graad 8 beskikbaar.

Daar is nog talle meer, insluitende ʼn paar vasvra- en woordeboektoepassings, asook toepassings en webwerwe om jou te help om Afrikaans aan te leer, of jou tweedetaalkennis van Afrikaans te verbeter.

Hoewel ek opgewonde (en saam met matrikulant James dankbaar) is oor al die hulpbronne, moet ek helaas sê dat ek nogal plek-plek geskok was in die kwaliteit van sommige van die materiaal. As ʼn webwerf my aanmoedig om ʼn “gelamineerde plakkat” te bestel, kan ek dalk nog ʼn tikfout vermoed, maar as ʼn hulpbron beweer Kerkorrel het “in die parlementsopening saam met Lady Smith Black Mambasa” gesing, wonder ek of dit nie tyd is om die Onderwyspolisie te ontbied nie.

Hierdie rubriek het in gewysigde vorm in Beeld van 14 Januarie 2017 verskyn.

LEES VERDER
profile pic

Mans en vroue se woorde deeglik getel

Saterdag 07 Januarie 2017 Geplaas deur Gerhard van Huyssteen

Skryf Annette uit Margate: “Jy sê-vra in ʼn vorige rubriek ons moet dink oor hoeveel van die tyd wat ons wakker is, ons op die een of ander manier in aanraking met taal is. Wat is die antwoord?”

In beginsel moet ʼn mens onderskei tussen woorde wat jy praat, lees, hoor en skryf.

Een van die oudste mites in die taalkunde is dat vroue meer as mans praat. In die eerste uitgawe van The female brain het die neuropsigiater Louann Brizendine dit onomwonde gestel dat vroue gemiddeld 20 000 woorde per dag uiter, teenoor die 7 000 van mans. Later het dit geblyk dat sy dié brokkie uit ʼn boek van die bekende selfhelpghoeroe Allan Pease geoes het, sonder dat daar enige wetenskaplike bewyse daarvoor was.

ʼn 2007-studie aan die Universiteit van Arizona wou juis hierdie mite ondersoek en het bevind dat Engelse studente gemiddeld 16 000 woorde per dag uiter, met die twee uiterste datapunte 47 000 woorde (ʼn man) en 700 woorde (ʼn vrou). Een van die belangrikste bevindinge van hierdie omvattende studie is dat mans en vroue ongeveer ewe veel praat.

Met betrekking tot lees, kan ons ons beroep op ʼn gesaghebbende studie wat in 2008 aan die Universiteit van Kalifornië (San Diego) gedoen is. Roger Bohn en sy span se projeksie toe was dat ʼn mens gemiddeld met 100 500 woorde per dag gekonfronteer word, wat ongeveer gelykstaande is aan een populêre liefdesroman per dag. Dit beteken natuurlik nie dat ʼn mens ál die woorde lees nie, maar dit is wel naastenby die hoeveelheid woorde wat deur jou oë raakgesien word.

As dit gaan oor kyk en luister, is daar TV, sosialemediavideo’s, prente, foto’s, ensovoorts wat volgens Bohn-hulle gesamentlik ongeveer 34 GG se data daagliks aan jou brein opdis. My skootrekenaar se hardeskyf is 237 GG groot, en ek sal dus binne sewe dae vol wees as al dié inligting gestoor moet word. Boonop sluit hierdie berekeninge interaksies in lewende lywe, niedigitale media (soos advertensieborde of woorde wat jy sien terwyl jy inkopies doen) en tyd wat mense aan rekenaarspeletjies spandeer, uit.

ʼn Bekende 1995-studie aan die Universiteit van Kansas het bevind dat driejarige kinders gemiddeld tussen 616 en 2 153 woorde per uur hoor. (Dié studie het bevind dat hoe meer woorde ʼn kind hoor, hoe groter sy/haar sukses later in die lewe sal wees, maar hierdie bevinding is wyd gekritiseer.) As ons die gemiddeld ekstrapoleer na ʼn 17-uurdag, beteken dit ons hoor ongeveer 23 000 woorde per dag.

Hoeveel woorde skryf ons per dag? Ek kon helaas nie ʼn wetenskaplike studie vind om as basis te gebruik nie, waarskynlik omdat te veel veranderlikes ter sprake is (byvoorbeeld die aard van jou werk, of jy tik op ʼn rekenaar, selfoon of met die hand skryf, die taal waarin jy skryf, ensovoorts). Alle anekdotiese inligting in ag genome, sou ek skat dat dit ongeveer 2 100 woorde per dag is (gelykstaande aan ongeveer vier bladsye).

Die totaal? Dis moeilik om presies te bepaal, maar ʼn konserwatiewe, ingeligte raaiskoot sou wees dat ʼn mens gemiddeld 141 600 woorde per dag prosesseer. Dit is een en ʼn halwe roman elke dag!

Hierdie rubriek het in gewysigde vorm in Beeld van 07 Januarie 2017 verskyn.

Beeld logo

LEES VERDER

RSS-VOERE

Is jy 'n groentjie as dit oor RSS-voere gaan? Laai ons blitsgids af om jou te help.

NUUSARGIEF

FACEBOOK