VIVA SE BLOGS
profile pic

Blitsblog 1: Hoort “wie”, “wat” en “waarop” aan dieselfde woordsoort?

Dinsdag, 23 Januarie 2024 Geplaas deur Nadine Fouché-Karsten

In ouer bronne word woorde soos waarin, waarvan, waarop en waaronder saam met wie en wat gegroepeer en betreklike voornaamwoorde genoem, hoewel hulle eintlik nie saam hoort nie. Die eerste groep woorde (waarin, waarvan, waarop en waaronder as enkele voorbeelde) hoort saam, terwyl wie en wat ’n afsonderlike tweede groep vorm. Groep 1 word “voornaamwoordelike bywoorde” genoem – hulle is dus ’n soort bywoord, terwyl groep 2 betreklike voornaamwoorde is – ’n soort voornaamwoord.

In hierdie blitsblog:

  • stel ek ondersoek in na die ooreenkomste en verskille tussen hierdie twee groepe woorde;
  • verklaar ek die term “voornaamwoordelike bywoord”; en
  • stel ek ’n naam voor wat gebruik kan word wanneer daar gesamentlik na hulle verwys wil word.
profile pic

Liewe naamwoord, hoe verklaar ek jou?

Donderdag, 12 Oktober 2023 Geplaas deur Nadine Fouché-Karsten

Dit is onmoontlik om met mekaar te praat sonder om te verwys na mense, nielewende voorwerpe, diere of plekke, om slegs enkeles te noem. Die woorde wat ons gebruik om hierdie sake te benoem, is naamwoorde (oftewel selfstandige naamwoorde soos dit op skoolvlak bekendstaan). In die onderstaande prentjie gebruik ek ’n hele reeks naamwoorde om sake, die entiteite in die prentjie, te benoem. Byvoorbeeld, ek gebruik die naamwoord “wolk” om die wit massa in die lug, wat klein druppeltjies water (reën) vorm, te benoem.