Nuwe kompetisie, met ʼn spesiale prys op die spel vir graad 11- en graad 12-leerders! Skryf in vir ons Kykgoedkompetisie by Varsgebek, en jy slaan dalk ʼn R150 000-studiebeurs vir tersiêre opleiding los. Al die besonderhede is by varsgebek.org beskikbaar.

Afrikaansonderwysers! Met ons slimfoon-app “Woordeboekportaal” kan leerders vanlyn en gratis in woordeboeke naslaan. Ons het werkkaarte ontwikkel vir onderwysers van graad 8 tot 12 in Afrikaans Huistaal en Afrikaans Eerste Addisionele Taal waarmee hulle die app vir leerders kan illustreer. Laai gerus dié werkkaarte af, en moedig leerders aan om dié app in die klas en tuis in te span wanneer hulle huiswerk doen.

'n Volledige lys van VivA se skakels

Die beurs staan bekend as die VivA-taalkundebeurs en bied finansiële ondersteuning aan senior tersiêre studente vir studie in Afrikaanse taalkunde.

Die doel van die beurs is om studente aan te moedig om te spesialiseer in teoretiese, historiese, beskrywende en/of toegepaste Afrikaanse taalkunde.

As sodanig is die beurs:

  • versterkend/aanvullend tot die werwing van kwaliteitstudente wat in Afrikaanse taalkunde wil spesialiseer;
  • motiverend van aard;
  • ʼn erkenning van akademiese, kultuur- en sportprestasies, en leierskap; en
  • ondersteunend/aanvullend tot die finansiële vermoë van die student.

Hierdie studente moet voldoen aan die kriteria van hierdie beurs.

Gesellig Afrikaans


Afrikaans as 'n vreemde taal

 

Die Departement van Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans aan die Universiteit van die Vrystaat bied nou 'n aanlyn kortkursus aan vir Afrikaans as vreemde taal.

Aanlyn registrasie: 15 Januarie tot 15 Mei van elke jaar
Duur: 20 weke, finale assessering ingesluit

Die basiese kursus (Gesellig Afrikaans 1) is gemik op studente van 16 jaar en ouer met GEEN passiewe en/of vorige kennis van Afrikaans as 'n vreemde taal nie. Die gevorderde kursus (Gesellig Afrikaans 2) vereis 'n beperkte (passiewe) agtergrondkennis van Afrikaans.

Komponente van die daaglikse lewe (soos koskuns, aanwysings, besienswaardighede in Suid-Afrika, ens.) is onder die temas wat aangeraak word by die onderrig van die basiese grammatikale struktuur, woordeskat en korrekte uitspraak van Afrikaans.

Die taalgebruik in die kursus is dié van gewone sprekers van Afrikaans en soos dit in daaglikse gesprekke gebruik word. Studente sal goeie toegang hê tot lees- en luistertekste, soos populêre Afrikaanse musiek, grappies, dialoogtemplate, ens. Die kursusinhoud sluit in grammatikaverklarings en verskeie mondelingkomponente as ondersteuningsmateriaal om studente te help om die taal te bemeester.

Die aflê van die deurlopende assesseringstake (grammatika, woordeskat en begripsoefeninge, en mondeling- en luistertoetse) bied toegang tot die finale en formele assessering van die 20 week lange aanlyn kursus. Hierdie aanlyn kursus vereis internettoegang.

Vir meer inligting, besoek:
www.gesellig-afrikaans.org

Kontakinligting vir alle navrae rakende die kursus: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
(+27) 051 401 2816

Afrikaans Grammar Workshop 2018

GRAMMMATICA

De taalkundige component van het Gents colloquium is tevens de tweede editie van de Afrikaans Grammar Workshop, waarvan de eerste editie in augustus 2016 plaatsvond in Johannesburg. De bedoeling van de workshop is om onderzoekers samen te brengen die zich vanuit verschillende theoretische en methodologische perspectieven bezighouden met de studie van de grammatica van het Afrikaans. We verwelkomen bijdragen over enig aspect van de grammatica van het Afrikaans (fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek), al dan niet in vergelijking met het Nederlands en/of andere, al dan niet verwante talen. Eveneens welkom zijn bijdragen over de geschiedenis van de Afrikaanse grammatica, over de rol van taalcontact en/of over hedendaagse variatie in de grammatica. De workshop wordt georganiseerd in samenwerking met het Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA), de University of Michigan en het Meertens Instituut. Keynote-sprekers zijn Theresa Biberauer (Cambridge) en Bertus Van Rooy (NWU). De werktaal is het Engels.

GRAMMMATICA

Die taalkundige komponent van die Gentse kollokwium is ook die tweede aanbieding van die Afrikaans Grammar Workshop. Die eerste werkwinkel is in Augustus 2016 in Johannesburg aangebied. Die oogmerk van die werkwinkel is om ondersoekers byeen te bring wat hulle vanuit verskillende teoretiese en metodologiese perspektiewe toespits die studie van die grammatika van Afrikaans. Ons verwelkom bydraes oor enige aspek van die Afrikaanse grammatika (fonologie, morfologie, sintaksis, semantiek, pragmatiek), hetsy in vergelyking met Nederlands en/of ander verwante of onverwante tale. Bydraes oor die geskiedenis van die Afrikaanse grammatika, die rol van taalkontak en/of hedendaagse grammatikale variasie is ook welkom. Die werkwinkel word aangebied in samewerking met die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA), die University of Michigan en die Meertens Instituut. Die hoofsprekers is Theresa Biberauer (Cambridge) en Bertus Van Rooy (NWU). Die werkwinkel sal in Engels aangebied word.

GRAMMMATICA

The grammar component of the Ghent colloquium is also the second presentation of the Afrikaans Grammar Workshop. The first workshop took place in Johannesburg in August 2016. The aim of the workshop is to bring together researchers who concern themselves with the study of Afrikaans grammar from varying theoretical and methodological perspectives. We welcome contributions on any aspect of Afrikaans grammar (phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics), whether in comparison with Dutch, and/or other related or unrelated languages. Contributions on the history of Afrikaans grammar, the role of language contact, and/or current grammatical variation are also welcome. The workshop is organized in conjunction with the Virtual Institute for Afrikaans (VivA), the University of Michigan, and the Meertens Instituut. Keynote speakers are Theresa Biberauer (Cambridge) and Bertus Van Rooy (NWU). The working language of the workshop is English.

Afrikaans Grammar Workshop 2016

Afrikaans Grammar Workshop: Descriptive and Theoretical Perspectives

Afrikaansegrammatika

 25-26 Augustus 2016, Johannesburg (Suid-Afrika)  

Die Universiteit van Michigan, die Universiteit van Cambridge en die Meertens Instituut bied vanjaar ʼn Afrikaansgrammatikawerkswinkel op 25 en 26 Augustus 2016 in Johannesburg (Suid-Afrika) aan. 
Meer inligting oor die werkswinkel is beskikbaar by http://www.afrikaansegrammatika.nl/.
Vir die program, klik op: https://sites.lsa.umich.edu/afrikaansgrammar/program/