Afrikaans Grammar Workshop 2021

Afrikaans Grammar Workshop | Amsterdam, The Nerherlands 

Die AGW-bestuurspan het ná oorweging besluit dat ons die derde AGW-werkwinkel tot 30 September 2021 moet uitstel. Weens die wêreldwye koronapandemie is dit te riskant om nou van deelnemers te verwag om internasionale reisplanne te maak. Ons is baie jammer hieroor en vra u begrip in hierdie verband. Die AWG-bestuurspan hoop om u steeds in 2021 in Amsterdam te sien.

30 September - 1 Oktober, 2021 | Amsterdam, The Netherlands

 

  2 Meertens AGW2018 3 michigan AGW2018 4 VIVA AGW2018

 

Afrikaans Grammar: Descriptive and Theoretical Perspectives | Amsterdam, The Netherlands

The interest in the workshop has surpassed our expectations. We hope to see you at the next workshop in a year or two.

 

GRAMMAR

The first workshop took place in Johannesburg in August 2016. The second workshop took place in Belgium in October 2018 as part of the grammar component of the Ghent colloquium. The aim of the workshop is to bring together researchers from varying theoretical and methodological perspectives who concern themselves with the study of Afrikaans grammar. We welcome contributions on any aspect of Afrikaans grammar (phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics), whether in comparison with Dutch, and/or other related or unrelated languages. Contributions on the history of Afrikaans grammar, the role of language contact, and/or current grammatical variation are also welcome. The workshop is organized in conjunction with the Virtual Institute for Afrikaans (VivA), the University of Michigan, and the Meertens Instituut. The working language of the workshop is English.

GRAMMATIKA

Die eerste werkwinkel is in Augustus 2016 in Johannesburg aangebied. Die tweede werkwinkel is in Oktober 2018 in België aangebied, as deel van die taalkundige komponent van die Gentse kollokium. Die oogmerk van die werkwinkel is om ondersoekers byeen te bring wat hulle vanuit verskillende teoretiese en metodologiese perspektiewe toespits die studie van die grammatika van Afrikaans. Ons verwelkom bydraes oor enige aspek van die Afrikaanse grammatika (fonologie, morfologie, sintaksis, semantiek, pragmatiek), hetsy in vergelyking met Nederlands en/of ander verwante of onverwante tale. Bydraes oor die geskiedenis van die Afrikaanse grammatika, die rol van taalkontak en/of hedendaagse grammatikale variasie is ook welkom. Die werkwinkel word aangebied in samewerking met die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA), die University of Michigan en die Meertens Instituut. Die werkwinkel sal in Engels aangebied word.


Afrikaans Grammar Workshop 2018

Afrikaans Grammar Workshop | Ghent, Belgium
5-6 October, 2018 | Ghent, Belgium

 

1 Ghent AGW2018 2 Meertens AGW2018 3 michigan AGW2018 4 VIVA AGW2018

 

Afrikaans Grammar: Descriptive and Theoretical Perspectives | Ghent, Belgium

The interest in the workshop has surpassed our expectations. We hope to see you at the next workshop in a year or two.

 

GRAMMAR

The grammar component of the Ghent colloquium is also the second presentation of the Afrikaans Grammar Workshop. The first workshop took place in Johannesburg in August 2016. The aim of the workshop is to bring together researchers from varying theoretical and methodological perspectives who concern themselves with the study of Afrikaans grammar. We welcome contributions on any aspect of Afrikaans grammar (phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics), whether in comparison with Dutch, and/or other related or unrelated languages. Contributions on the history of Afrikaans grammar, the role of language contact, and/or current grammatical variation are also welcome. The workshop is organized in conjunction with the Virtual Institute for Afrikaans (VivA), the University of Michigan, and the Meertens Instituut. Keynote speakers are Theresa Biberauer (Cambridge) and Bertus Van Rooy (NWU). The working language of the workshop is English.

GRAMMATIKA

Die taalkundige komponent van die Gentse kollokwium is ook die tweede aanbieding van die Afrikaans Grammar Workshop. Die eerste werkwinkel is in Augustus 2016 in Johannesburg aangebied. Die oogmerk van die werkwinkel is om ondersoekers byeen te bring wat hulle vanuit verskillende teoretiese en metodologiese perspektiewe toespits die studie van die grammatika van Afrikaans. Ons verwelkom bydraes oor enige aspek van die Afrikaanse grammatika (fonologie, morfologie, sintaksis, semantiek, pragmatiek), hetsy in vergelyking met Nederlands en/of ander verwante of onverwante tale. Bydraes oor die geskiedenis van die Afrikaanse grammatika, die rol van taalkontak en/of hedendaagse grammatikale variasie is ook welkom. Die werkwinkel word aangebied in samewerking met die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA), die University of Michigan en die Meertens Instituut. Die hoofsprekers is Theresa Biberauer (Cambridge) en Bertus Van Rooy (NWU). Die werkwinkel sal in Engels aangebied word.

INTERNATIONAL CONFERENCE

VYFDE GENTSE KOLLOKWIUM OOR AFRIKAANS / FIFTH GHENT COLLOQUIUM ON AFRIKAANS 5-6 OCTOBER 2018

PROGRAMME

Thursday 4 October 2018

Faculty Hall: Humanities, Ghent University, Blandijnberg 2, Ghent

Time Activity Speaker
15:00 Afrikaans - enkele taaldebatspunte / Afrikaans – a few points to ponder

Address by the holder of the chair "Zuid-Afrika:Talen, Literaturen, Cultuur en Maatschappij": Wannie Carstens (North-West University)

16:00 Reception hosted by the Faculty of Humanities  
18:00 Guided tour through Ghent led by Jacques Van Keymeulen  

Friday 5 October 2018

Hall: Rector Vermeylen & Priorzaal, Het Pand, Ghent University, Onderbergen 1, Ghent

Time Activity Speaker
09:00 Registration and coffee  
09:30 Opening Prof. Timothy Colleman and Prof. Yves T’Sjoen
09:40 Keynote address Prof. Bertus van Rooy (North-West University)
Session 1 (Rector Vermeylen Hall)
10:30 The interface of polarity, multiple negation and litotes in Afrikaans adjectives - some observations Ernst Kotze & Adri Breed
  Future reference: some comparisons between different registers of Afrikaans  Johanita Kirsten
  Grammatical change in the written Afrikaans of teenagers Donovan Lawrence
  Grammatical change in the written Afrikaans of teenagers Dario Rens
12:30 Lunch  
13:30 Keynote address Prof. Louise Viljoen (Stellenbosch University)
Session 2 (Rector Vermeylen Hall)
14:30 Anticipatory nasalization in two varieties of Afrikaans Andries W. Coetzee, Patrice Speeter Beddor, Ian Bekker, Will Styler & Daan Wissing
  Afrikaans tonic schwa. Many questions, few answers Frans Hinskens & Marc van Oostendorp
  Aspects of the phonetics and phonology of Patagonian Afrikaans Andries W. Coetzee, Lorenzo García-Amaya, Nicholas Henriksen & Daan Wissing
16:00 Coffee  
Session 3 (Rector Vermeylen Hall)
16:30 Grammatography: Inventorying historical Afrikaans grammars Benito Trollip
  Semantic change in overlapping Afrikaans modal auxiliaries Cecilia Erasmus
  The temporal sources of Afrikaans modal particles Jac Conradie
Session 3 (Priorzaal)
16:30 The Influence of Afrikaans on Namibian German in Computer-Mediated Communication Henning Radke
  The semantics of double adpositions in Afrikaans: A corpus-based study Timothy Colleman
18:00 Wie is Kees Fens? Uitdagings wat die Nederlandstalige digkuns aan die Afrikaanse vertaler stel Guest lecture by translator Daniel Hugo
19:30 Conference dinner  

Programme Saturday 6 October 2018

Hall Rector Vermeylen & Priorzaal, Het Pand, Ghent University, Onderbergen 1, Ghent

Time Activity Speaker
09:00 Registration and coffee  
09:30 Keynote address Prof. Theresa Biberauer (Cambridge University)
Session 4 (Rector Vermeylen Hall)
10:30 Being progressive and evaluative: Comparing Afrikaans and Dutch progressive verb clusters Cora Pots & Katherine Fraser
  Moet dit nie breek nie! On verb cluster interruption in Afrikaans Liesbeth Augustinus & Peter Dirix
  A-typical 2-3-1 orders in Afrikaans and Flemish: a learnability perspective Jacqueline Van Kampen
  Try to account for this: The probeer/proberen construction continuum in Afrikaans and Dutch Cora Pots & Liesbeth Augustinus
12:30 Lunch  
13:30 Keynote address Bettina Wijngaard
Session 5 (Rector Vermeylen Hall)
14:30 When a word is hated (for the wrong reasons) Gerhard van Huyssteen
  Adjectival/adverbial intensification constructions in Afrikaans, Dutch and German Benito Trollip & Ton van der Wouden
  The holophrastic structure of Afrikaans-speaking children’s first lexical items Nina Brink
16:00 Coffee  
Session 6 (Rector Vermeylen Hall)
16:30 The passive as an impersonalization strategy in Afrikaans Adri Breed & Daniel van Olmen
  A corpus-based investigation of human impersonal pronouns in Afrikaans Gonneke Groenen
  The Computational Modelling of Afrikaans Negation in GF Laurette Pretorius & Laurette Marais
18:00 Closing reception  

Call for papers

INTERNATIONAL CONFERENCE
FIFTH GHENT COLLOQUIUM ON AFRIKAANS
5 & 6 OCTOBER 2018

Introduction

During the international conference, organized by the Ghent Centre for Afrikaans and the study of South Africa, there will be two separate branches of inquiry, as set out in the following summary. The two branches will be offered as parallel sessions during the colloquium, and both will cover the innovative research done, inter alia, at the Ghent University.

The keynote speakers are Prof Dr Theresa Biberauer (Cambridge University), Prof Dr Bertus Van Rooy (North-West University) and Prof Dr Louise Viljoen (Stellenbosch University).

Participants were invited to submit abstracts (in Afrikaans, Dutch or English) and the following papers were accepted:

Authors Affiliation(s) Title
Gerhard B van Huyssteen North-West University, Potchefstroom When a word is hated (for the wrong reasons)
Nina Brink North-West University Holophrastic structure of Afrikaans speaking children's first lexical items
Timothy Colleman Ghent University On fake object constructions in Dutch and Afrikaans
Gonneke Groenen North-West University Corpus-based research on the human inpersonal pronouns in Afrikaans: jy and hulle.
Andries W. Coetzee, Patrice Speeter Beddor, Ian Bekker, Will Styler & Daan Wissing University of Michigan & North-West University Anticipatory nasalization in two varieties of Afrikaans
Frans Hinskens & Marc van Oostendorp Meertens Institute & VU Amsterdam/Meertens Institute & Radboud University Afrikaans tonic schwa. Many questions, few answers
Adri Breed & Daniël van Olmen North-West University & Lancaster University The passive as an impersonalisation strategy in Afrikaans
Ernst Kotzé & Adri Breed Nelson Mandela University & North-West University The interface of polarity, multiple negation and litotes in Afrikaans adjectives - some observations
Henning Radke Duitsland Instituut Amsterdam The Influence of Afrikaans on Namibian German in Computer-Mediated Communication
Dario Rens Universiteit Gent The optional use of ‘objective vir’ in informal Afrikaans
Laurette Pretorius & Laurette Marais UNISA The Computational Modelling of Afrikaans Negation in GF
Cecilia Erasmus North-West University Semantic change in overlapping Afrikaans modal auxiliaries
Jac Conradie Universiteit van Johannesburg The temporal sources of Afrikaans modal particles
Donovan C Lawrence University of the Western Cape Grammatical change in the written Afrikaans of teenagers
Andries W. Coetzee, Lorenzo García-Amaya, Nicholas Henriksen & Daan Wissing University of Michigan & North-West University Aspects of the phonetics and phonology of Patagonian Afrikaans
Cora Pots & Katherine Fraser KULeuven & University of the Basque Country Being progressive and evaluative: Comparing Afrikaans and Dutch progressive verb clusters
Benito Trollip & Ton van der Wouden North-West University, Potchefstroom & Meertens Institute, Amsterdam Adjectival/adverbial intensification constructions in Afrikaans, Dutch and German
Cora Pots & Liesbeth Augustinus KULeuven Try to account for this: The probeer/proberen construction continuum in Afrikaans and Dutch
Jacqueline van Kampen Utrecht University A-typical 2-3-1 orders in Afrikaans and Flemish: a learnability perspective
Benito Trollip North-West University Grammatography: Inventorying historical Afrikaans grammars
Liesbeth Augustinus & Peter Dirix KULeuven Moet dit nie breek nie! On verb cluster interruption in Afrikaans
Johanita Kirsten North-West University, Potchefstroom Future reference: some comparisons between different registers of Afrikaans

 

Oproep om referate

INTERNASIONALE KONGRES
VYFDE GENTSE KOLLOKWIUM OOR AFRIKAANS
5 & 6 OKTOBER 2018

Inleiding

Tydens die internasionale kongres, wat deur die Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika gereël word, sal twee aparte ondersoekrigtings nagespeur word, soos hieronder in die opsomming uiteengesit. Die twee rigtings sal tydens die kollokwium parallel loop, en albei dek die innoverende navorsingswerk waarmee daar onder andere aan die Universiteit Gent gewoeker word.

Die hoofsprekers is prof. dr. Theresa Biberauer (Cambridge University), prof. dr. Bertus Van Rooy (Noordwes-Universiteit) en prof. dr. Louise Viljoen (Stellenbosch Universiteit).

Deelnemers was uitgenooi om opsommings (in Afrikaans, Nederlands of Engels) in te dien. Die volgende referate is aanvaar:

Authors Affiliation(s) Title
Gerhard B van Huyssteen North-West University, Potchefstroom When a word is hated (for the wrong reasons)
Nina Brink North-West University Holophrastic structure of Afrikaans speaking children's first lexical items
Timothy Colleman Ghent University On fake object constructions in Dutch and Afrikaans
Gonneke Groenen North-West University Corpus-based research on the human inpersonal pronouns in Afrikaans: jy and hulle.
Andries W. Coetzee, Patrice Speeter Beddor, Ian Bekker, Will Styler & Daan Wissing University of Michigan & North-West University Anticipatory nasalization in two varieties of Afrikaans
Frans Hinskens & Marc van Oostendorp Meertens Institute & VU Amsterdam/Meertens Institute & Radboud University Afrikaans tonic schwa. Many questions, few answers
Adri Breed & Daniël van Olmen North-West University & Lancaster University The passive as an impersonalisation strategy in Afrikaans
Ernst Kotzé & Adri Breed Nelson Mandela University & North-West University The interface of polarity, multiple negation and litotes in Afrikaans adjectives - some observations
Henning Radke Duitsland Instituut Amsterdam The Influence of Afrikaans on Namibian German in Computer-Mediated Communication
Dario Rens Universiteit Gent The optional use of ‘objective vir’ in informal Afrikaans
Laurette Pretorius & Laurette Marais UNISA The Computational Modelling of Afrikaans Negation in GF
Cecilia Erasmus North-West University Semantic change in overlapping Afrikaans modal auxiliaries
Jac Conradie Universiteit van Johannesburg The temporal sources of Afrikaans modal particles
Donovan C Lawrence University of the Western Cape Grammatical change in the written Afrikaans of teenagers
Andries W. Coetzee, Lorenzo García-Amaya, Nicholas Henriksen & Daan Wissing University of Michigan & North-West University Aspects of the phonetics and phonology of Patagonian Afrikaans
Cora Pots & Katherine Fraser KULeuven & University of the Basque Country Being progressive and evaluative: Comparing Afrikaans and Dutch progressive verb clusters
Benito Trollip & Ton van der Wouden North-West University, Potchefstroom & Meertens Institute, Amsterdam Adjectival/adverbial intensification constructions in Afrikaans, Dutch and German
Cora Pots & Liesbeth Augustinus KULeuven Try to account for this: The probeer/proberen construction continuum in Afrikaans and Dutch
Jacqueline van Kampen Utrecht University A-typical 2-3-1 orders in Afrikaans and Flemish: a learnability perspective
Benito Trollip North-West University Grammatography: Inventorying historical Afrikaans grammars
Liesbeth Augustinus & Peter Dirix KULeuven Moet dit nie breek nie! On verb cluster interruption in Afrikaans
Johanita Kirsten North-West University, Potchefstroom Future reference: some comparisons between different registers of Afrikaans

 

REGISTRATION

Thank you for your interest in the workshop. Please complete the online registration form to secure your participation.

IMPORTANT DATES

Abstract submission deadline: May 6, 2018 at 23:59 pm South African time.
Notification of acceptance: June 5, 2018.
Workshop dates: October 5 and 6, 2018.

A limited number of travel bursaries are being made available for suitable post-graduate students or early-career academics.

  • Who qualifies? Local or international students who are currently registered in a master’s or PhD programme; academics who are employed as postdoctoral researchers; or academics who have earned a PhD in 2017 or 2018. Only candidates whose abstracts have been accepted for presentation at the workshop will be considered.
  • What does the travel bursary cover? Only actual travel and accommodation costs will be covered. The amount of a travel bursary will be determined by how many applications have been received.
  • When will I know whether my application was successful? As soon as possible after the programme has been finalised.
  • What is the final date for application?13 July, 2018
  • How do I apply? You have to submit your abstract first. You can then complete the online application form (or navigate on VivA’s website to Portale > Inligtingsportaal > Afrikaans Grammar Workshop). You also have to register for the workshop.

For enquiries, contact Marlie Coetzee on +27 72 749 2431, or send an email to Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Afrikaansegrammatikawerkswinkel

VivA bied elke twee jaar ʼn grammatikawerkwinkel aan waar navorsers en taalwerkers die geleentheid het om van nuwe navorsing oor en insigte in Afrikaans se grammatika kennis te neem.

Die vorige geleentheid het in Johannesburg plaasgevind, maar hierdie jaar se werkwinkel word aangebied om saam te val met die Gentse Kollokwium wat jaarliks deur die Universiteit Gent aangebied word. Navorsing oor en in Afrikaans word sodoende deel van die internasionale gesprek, en akademici van dwarsoor Europa kry die geleentheid om kennis te neem van nuwe verwikkelinge wat hier oor ʼn Dietse taal onderneem word.

Bekende Afrikaanse akademici soos Bertus van Rooy, Wannie Carstens, Gerhard van Huyssteen, Daan Wissing, Jac Conradie, Donovan Lawrence, Ernst Kotzé en Adri Breed sal by die geleentheid optree, terwyl verskeie jonger deelnemers ook die geleentheid sal hê om hulle navorsing internasionaal bekend te stel. Buitelandse aanbieders sluit in Cora Pots (KU Leuven), Ton van der Wouden (Meertens Instituut, Amsterdam), Jacqueline van Kampen (Utrecht Universiteit) en Dario Rens (Universiteit Gent).

Onderwerpe wat ter sprake sal kom, sluit in registerwisseling, grammatikale veranderinge in Tienerafrikaans, nasalering in sekere variëteite van Afrikaans, uitdagings wat vertaling van Nederlandse digkuns aan Afrikaansvertalers stel, intensiewe vorme in Afrikaans, Nederlands en Duits, en die kwessie van "aaklige woorde" wat nooit hulle gehate status moes gehad het nie.
Die kongres vind plaas op 5 en 6 Oktober en ʼn volledige program van die voordragte is hier beskikbaar: https://www.viva-afrikaans.org/portale/inligtingsportaal-reg/afrikaansewerkswinkel.

Gebruikers wat meer oor VivA te wete wil kom, kan aanteken by www.viva-afrikaans.org of met ons bestuurshoof, Marlie Coetzee, skakel by 072 749 2431 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..

This entry was posted on August 16, 2018


Call for papers

During the international conference, organized by the Ghent Centre for Afrikaans and the study of South Africa, there will be two separate branches of inquiry, as set out in the following summary. The two branches will be offered as parallel sessions during the colloquium, and both will cover the innovative research done, inter alia, at the Ghent University.

Afrikaans linguistics: Grammar
The linguistics component of the Ghent colloquium will also be the second presentation of the Afrikaans Grammar Workshop. The first workshop took place in Johannesburg in August 2016. The aim of this workshop is to bring together researchers from varying theoretical and methodological backgrounds who study the grammar of Afrikaans. We welcome submissions on any aspect of Afrikaans grammar (phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics), whether in comparison with Dutch, or any other related or unrelated languages. We also welcome submissions on the grammatical history of Afrikaans, and/or the current variation in grammar. The workshop is offered in collaboration with the Virtual Institute for Afrikaans (VivA), the University of Michigan and the Meertens Institute. The keynote speakers are Theresa Biberauer (Cambridge) and Bertus van Rooy (NWU). The working language will be English.

Afrikaans literature: cultural transfer in Afrikaans and Dutch.
The mediator is an important player in the inquiry into transnational and intercultural relationships between literatures. This player mediates between various language and cultural communities, and participates in more than just one place, and within more than just one system, in the literary discourse. The close relationship between Dutch and Afrikaans accounts for the different conceptualization of the bridge between these two communities, compared to what the classical mediators who work in more traditional language areas with less explicit ties would be used to. In the literary session the bridging function of role-players, and of texts and institutions such as magazines and publishers, will be covered. After more than a hundred years of contact between the literatures of Afrikaans and Dutch, it should be possible to point out many of these intermediating relationships. Crucial to that end, is the description of the role and functioning of literary mediation. Apart from the focus on (South) African, Dutch and Flemish writers, critics and academics, the session will acover the way in which texts from other polysystems (Afrikaans-Dutch) are received and processed. The institutions that play a role in the literary-transnational discourse between Afrikaans and Dutch, will also be investigated.


Oproep om referate

Tydens die internasionale kongres, wat deur die Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika gereël word, sal twee aparte ondersoekrigtings nagespeur word, soos hieronder in die opsomming uiteengesit. Die twee rigtings sal tydens die kollokwium parallel loop, en albei dek die innoverende navorsingswerk waarmee daar onder andere aan die Universiteit Gent gewoeker word.

Afrikaanse taalkunde: grammatika
Die taalkundekomponent van die Gentse kollokwium is ook die tweede aanbieding van die Afrikaans Grammar Workshop [Afrikaansgrammatikawerkwinkel]. Die eerste hiervan het in Augustus 2016 in Johannesburg plaasgevind. Die oogmerk van die werkwinkel is om ondersoekers byeen te bring wat uit verskillende teoretiese en metodologiese invalshoeke studies oor die grammatika van Afrikaans onderneem. Ons verwelkom bydraes oor enige aspek van die Afrikaanse grammatika (fonologie, morfologie, sintaksis, semantiek, pragmatiek), hetsy in vergelyking met Nederlands, of ander verwante of onverwante tale. Ons verwelkom eweneens bydraes oor die grammatikale geskiedenis van Afrikaans en/of oor hedendaagse variasie in die grammatika. Die werkwinkel word aangebied in samewerking met die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA), die University of Michigan en die Meertens Instituut. Die hoofsprekers is Theresa Biberauer (Cambridge) en Bertus Van Rooy (NWU). Die werkstaal is Engels.

Afrikaanse letterkunde: kultuuroodrag in Afrikaans en Nederlands
'n Belangrike rolspeler in die ondersoek na die transnasionale en interkulturele verhoudings tussen literature, is die bemiddelaar. Dié onderhandel tussen verskillende taal- en/of kultuurgemeenskappe, en neem op meer as één plek, en binne meer as één stelsel, deel aan die literêre gesprek. Die bloedverband tussen Afrikaans en Nederlands dra by daartoe dat die brug ietwat anders gekonsipieer is as wat die geval is vir meer tradisionele bemiddelaars wat in taalgebiede met 'n losser verband werk. In die letterkundesessie kom die brugfunksie van rolspelers, en van tekste en institusies soos tydskrifte en uitgewers aan bod. In die verloop van meer as ʼn eeu se kontak tussen die Afrikaanse en Nederlandse literatuur, kan baie van hierdie intermediërende verhoudings aangedui word. Ten einde so ʼn ondersoek te onderneem, moet die rol en funksionering van literêre bemiddeling beskryf word. Naas die fokus op (Suid-)Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse skrywers, kritici en akademici, word daar in die sessie ook aandag gegee aan hoe tekste uit ander literêre polisisteme (Afrikaans-Nederlands) ontvang en verwerk word. Die inrigtings wat in die literêr-transnasionale gesprek tussen Afrikaans en Nederlands ʼn rol speel, sal ook te berde kom.

This entry was posted on June 5, 2018.


Colloquium

Every year the Ghent Centre for Afrikaans organizes a colloquium featuring a linguistics and literary component.

Colloquium 2018

Communication:
It has come to our attention that some of our South African colleagues have expressed concern about the fact that, English will be used as the medium of communication for the linguistics component of the colloquium in Ghent this year. We would like to emphasize that this does not represent a fundamental shift in our position, and that it was never our intention to hereafter host the linguistics component of the Ghent colloquium in English. As was indicated explicitly in the call sent out a few weeks ago, this 2018 meeting is an extraordinary gathering. The Ghent Centre has been offered the opportunity to host the second Afrikaans Grammar Workshop (AGW) in Ghent, which will be integrated into the colloquium. The AGW is a new, yet valuable initiative aimed at the internationalization of the study of the grammar of Afrikaans. The previous meeting was held in Johannesburg in 2016, and it was also presented in English in order to offer linguists from six countries, with a shared interest in Afrikaans as a field of study the opportunity to participate. The members of the Ghent Centre are convinced that such initiatives serve to broaden the interest in and the knowledge of Afrikaans, and have therefore welcomed the opportunity to host the AGW2 in Ghent. We hope to use this as a means to attract a partially new public to the activities of the Centre this year. There are, without a doubt, researchers here in the Low Countries as well as in other parts of the world, who are interested in the grammar of Afrikaans, but who are not proficient enough to attend scientific lectures offered in Afrikaans or Dutch, let alone present a paper in these languages.

The Ghent Centre has worked hard to encourage interest in Afrikaans and to offer a European platform for the study of Afrikaans linguistics and literature – and we hope to be doing so well into the future. At the same time, we do reserve the right to determine, on our honour and our conscience, the languages in which the diverse scientific activities that we organize will be presented, while taking into account our aims and the needs of the public we aim to attract. The medium for the colloquium is, and will remain, Dutch and Afrikaans, but when circumstances demand it, we must be able to offer the colloquium in English – or whatever other language is deemed appropriate. We hope that this explanation will allay the fears of some of the associates of the Centre. We are very much looking forward to the next meeting of the colloquium.


Kollokwium

Elke jaar organiseer die Gents Centrum voor Afrikaans 'n kollokwium met 'n taalkunde- en 'n letterkundekomponent.

Kollokwium 2018

Mededeling:
Ons het verneem dat daar by sommige Suid-Afrikaanse kollegas ʼn onrustigheid is oor die feit dat die voertaal van die taalkundekomponent van die Gentse kollokwium hierdie jaar Engels sal wees. Ons wil dit benadruk dat dit glad nie op 'n fundamentele koersverandering dui nie, en dat dit geensins ons bedoeling is om die taalkundedeel van die Gentse kollokwium voortaan vanuit die staanspoor in Engels aan te bied nie. Hierdie 2018-byeenkoms is, soos reeds uitdruklik gemeld in die oproep wat 'n paar weke gelede uitgestuur is, ʼn buitengewone byeenkoms. Die Gents Centrum het die geleentheid gekry om die tweede Afrikaans Grammar Workshop (AGW) in Gent aan te bied, wat deel van die kollokwium sal uitmaak. Die AGW is 'n nuwe, maar waardevolle inisiatief, wat uiteindelik gerig is op die internasionalisering van die studie van die Afrikaanse grammatika: Die vorige byeenkoms het in 2016 in Johannesburg plaasgevind, en is ook in Engels aangebied sodat taalkundiges uit ses verskillende lande met 'n gedeelde belangstelling in Afrikaans as studieveld daaraan kon deelneem Die lede van die Gents Centrum is daarvan oortuig dat sulke inisiatiewe bydra om die belangstelling in en kennis van Afrikaans te bevorder, en het derhalwe die geleentheid om die AGW2 in Gent aan te bied met dankbaarheid aangegryp. Op hierdie wyse hoop ons om hierdie jaar ook 'n gedeeltelik nuwe publiek by die Centrum se aktiwiteite te betrek: Daar is in sowel die Lae Lande as in ander dele van die wêreld gewis navorsers wat opreg geïnteresseerd is in Afrikaanse grammatika, maar nie Afrikaans en/of Nederlands voldoende beheers om wetenskaplike lesings in die tale behoorlik te verstaan nie, laat staan nog om self 'n lesing in Afrikaans of Nederlands aan te bied.

Die Gents Centrum het reeds heelwat moeite gedoen om belangstelling in Afrikaans te bevorder en aan die studie van Afrikaanse taal- en letterkunde 'n Europese platform te bied – en ons hoop om dit nog vir baie jare te kan doen. Terselfdertyd behou ons ons die reg voor om self, op ons eer en gewete, te beslis in watter tale die uiteenlopende wetenskaplike aktiviteite wat ons organiseer, aangebied gaan word, met die doelstellings daarvan en met die beoogde publiek deeglik in ag geneem. Die voertale is steeds Nederlands en Afrikaans, en dit sal in die toekoms so bly, maar as die omstandighede dit regverdig, moet dit ook in Engels kan plaasvind – of in welke ander taal ook al.

Ons hoop dat hierdie toeligting die besorgdheid by sommige van die genote van die Centrum ietwat kan temper, en ons sien reeds baie uit na die volgende aanbieding van ons kollokwium.

This entry was posted on February 28, 2018.


Afrikaans Grammar Workshop 2016

Afrikaans Grammar Workshop | Johannesburg, South Africa
25-26 August, 2016| Johannesburg, South Africa

banner

Afrikaans Grammar: Descriptive and Theoretical Perspectives | Johannesburg, South Africa

The interest in the workshop has surpassed our expectations! We have reached the limit of the number participants that can be accommodated at the venue, and we can therefore unfortunately no longer accept additional registration or participants. Hope to see you at the next workshop in a year or two!


 

Afrikaans is unique among the Germanic languages in several ways: Notably, it is the only language of the Germanic family that originated outside of Europe and that is spoken primarily in Africa. Due to the unique historical context in which Afrikaans developed, it has grammatical features setting it apart from the rest of the Germanic family. Afrikaans is also the first language of over seven million people and the third largest language in South Africa.

In spite of its uniqueness and the size of the Afrikaans speech community, Afrikaans is relatively understudied and underdescribed from the perspective of theoretical linguistics. This workshop seeks to address the paucity of descriptive and theoretical studies of Afrikaans in contemporary linguistics by bringing together scholars who work on any aspect of Afrikaans grammar for a two day workshop. We welcome contributions on any aspect of Afrikaans grammar, from both a descriptive and theoretical perspective. Also welcome are contributions of a more comparative nature, focusing on the relationship between Afrikaans and her sister languages (Dutch, Frisian, etc.).

Contact the organizers at Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. if you any questions.

Hope to see many of you in Johannesburg in August 2016!

Plenary speakers
Jac Conradie, University of Johannesburg
Frans Hinskens, Meertens Instituut

Organizing Committee
Andries Coetzee (University of Michigan and North-West University, South Africa)
Gerhard van Huyssteen (VivA and North-West University, South Africa)

Local Organizing Committee
Gerhard van Huyssteen (VivA and NWU) and Marlie Coetzee (VivA and NWU) are taking care of the local organization for the workshop. Please contact Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. with questions about the local organization or logistics.

banner

The program is now final, and we don’t expect any additional change to be made to it. See you all soon!

 

Thursday
10:00 - 10:30 Registration    
10:30 - 11:30 Plenary: Frans Hinskens The Afrikaans reduction of medial voiced obstruents: determinants, rule typology and origin PDF
11:30 - 12:05 Nina Brink Afrikaans speaking children’s first form-meaning mappings PDF
12:05 - 12:40 Michelle White, Kate Huddlestone & Roeline Bastiaanse The comprehension of negation in the L1 acquisition of Afrikaans PDF
Lunch Break
2:00 - 2:35 René Backhouse, Johan Oosthuizen Casting some ‘light’ on small clauses in Afrikaans PDF
2:35 - 3:10 Timothy Colleman, Gerhard van Huyssteen, Arie Verhagen A constructionist account of the weg-construction(s) of Afrikaans PDF
Break
3:30 - 4:05 Daan Wissing Afrikaans on the move: evidence from its word stress formation PDF
4:05 - 4:40 Andrew Lamont The small matter of the Afrikaans diminutive PDF
4:40 - 5:15 Andreas Baumann Stabilizing determinants in the transmission of phonotactic systems: on the emergence of the Afrikaans consonant-cluster inventory PDF
Friday
8:45 - 9:20 Dario Rens The anticausative prominence in Afrikaans PDF
9:20 - 9:55 Daniel Van Olmen, Adri Breed, Ben Verhoeven A typological and questionnaire-based approach to the human impersonal pronouns in Afrikaans PDF
9:55 - 10:30 Bertus van Rooy, Haidee Kruger Syntactic variation in direct and indirect speech constructions PDF
Break
10:45 - 11:45 Plenary: Jac Conradie Where is ‘het’ heading? PDF
11:45 - 12:20 Ernst Kotzé Complementation and modification patterns in adjectives: a comparison of Afrikaans and Dutch PDF
Lunch Break
1:45 - 2:20 Yolandi Ribbens-Klein Acoustic explorations towards a sociophonetics of Afrikaans /r/ variation PDF
2:20 - 2:55 Andries W. Coetzee, Patrice Beddor, Dominique Bouavichith, Justin Craft, Daan Wissing Tone and plosive voicing in Afrikaans: an imbalanced system of contrast PDF
2:55 - 3:30 Johanita Kirsten Mens moet maar aanpas – Recent changes in Afrikaans generic pronoun use PDF
Break
3:45 - 4:20 Benito Trollip, Frans Hinskens The linking element in Afrikaans compounds: testing the effects of cognitive and formal determinants PDF
4:20 - 4:55 Gerhard van Huyssteen Multiword proper names in compounds and derivations: Towards a morphographemic model of choice PDF

Thank you for your interest in the workshop. Unfortunately, we have reached the capacity of the number of people we can accommodate, and can therefore no longer accept additonal registration or participation.

Abstract submission deadline: June 15, 2016 at 23:59 pm South African time.
Notification of acceptance: July 1, 2016.
Workshop dates: August 25 and 26, 2016.

Venue

The workshop will take place at the OR Tambo Protea Hotel. This hotel is conveniently located at the OR Tambo International Airport, making travel easy for participants coming from abroad or other parts of South Africa.

Local Organizing Committee

Marlie Coetzee (VivA and NWU)
Gerhard van Huyssteen (VivA and NWU)

Please contact Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. with any questions about the logistics and local organization.

A limited number of travel bursaries are being made available for suitable post-graduate students or early-career academics.

  • Who qualifies? Local or international students who are currently registered in a master’s or PhD program; academics who are employed as postdoctoral researchers; or academics who have earned a PhD in 2015 or 2016. Only candidates whose abstracts have been accepted for presentation at the workshop will be considered.
  • What does the travel bursary cover? Only actual travel and accommodation costs will be covered.For international candidates a maximum of R20,000 applies; for local candidates a maximum of R6,000 applies.
  • When will I know whether my application was successful? As soon as possible after the program has been finalised, but not later than July 25, 2016.
  • What is the final date for application? June 15, 2016
  • How do I apply? You have to submit your abstract first, following the procedure described here. You can then complete the online application form here (or navigate on VivA’s website to Portale > Inligtingsportaal > Grammatikawerkswinkel). You also have to register for the workshop here.

For enquiries, contact Marlie Coetzee on +27 18 299 1020, or send an email to Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..

banner

See you all soon in Johannesburg!

Dear participants,

Thank you so much for your participation in this workshop! Everything is ready and in place now, and we are looking forward to two days of exciting and interesting discussions about Afrikaans. See you all in just a few days.

Don’t hesitate to contact Marlie Coetzee if you have any questions.

The Organizers.

This entry was posted in Uncategorized on August 21, 2016.

 


 

Preliminary program available

A preliminary program for the workshop is now available under the “Program” tab at the top of the page. Plenary presentations have been allotted an hour (including questions), and all other presentations 35 minutes (including questions).

This entry was posted in Uncategorized on July 8, 2016.

 


 

Plenary speakers confirmed

We are pleased to announce that we have confirmed two plenary speakers for the workshop. Both of them are first rate linguists who have produced important research on Afrikaans and Dutch.

Jac Conradie, University of Johannesburg
Frans Hinskens, Meertens Instituut

This entry was posted in Uncategorized on June 13, 2016.

 


 

We are back on!

We are very happy to report that the workshop in back on! As we had reported earlier, we had to cancel our plans for a workshop in Amsterdam this year. With the help of the staff at VivA, however, we have been able to move the workshop to Johannesburg for this year. Other than the location, the rest of the plans remain the same. We’re hoping to have a follow-up workshop in Amsterdam in the near future.

We apologize for the complications caused by the change in venue, but we hope to see many of you in Johannesburg in August!

This entry was posted in Uncategorized on April 26, 2016.