Die aansoeke vir die VivA-taalkundebeurs het gesluit. Dankie vir jou deelname.