REGISTREER VANDAG
Jy moet as gebruiker registreer om VivA se webblad en produkte te kan gebruik, maar registrasie is gratis en neem minder as vyf minute.
Registreer vandag
ADVIESPORTAAL

WOORDEBOEKPORTAAL

INLIGTINGSPORTAAL

TAALPORTAAL

KORPUSPORTAAL

TAALONDERRIGPORTAAL

Teksredaksieportaal

Aanlyn Lees-en-luisterbiblioteek

Digitale Biblioteek van die Afrikaanse Taalkunde (DBAT)

WOORDEBOEKPORTAAL

In die Woordeboekportaal kan jy naslaan of 'n woord reeds in 'n verskeidenheid Afrikaanse woordeboeke opgeteken is en hoe dit gespel word.
  Viva credit Viva plus
PRODUK GRATIS R870 per jaar
Woordeboekportaal: Basiese soektogte    
VivA Vertaal    
VivA Advies    
HAT Aanlyn R500 per gebruiker  
Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) R150 per gebruiker  
Longman Online Opgeskort Opgeskort
Longman SA School Dictionary R120 per jaar  
Blokkiesraaiselwoordeboek R120 per gebruiker  
Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) R200 per gebruiker  
Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS): 2009 Slegs op VivA-app Slegs op VivA-app
Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS): 2017 Slegs op VivA-app Slegs op VivA-app
  SIEN MEER  
VivA Taalwenke    
Kuberwoordeboek    
VivA/RSG Uitspraaklys    
Longman-HAT Essensiële Woordeskat    
Drietalige Wynindustriewoordeboek    
Sterrekundewoordeboek    
Annerlike Afrikaans    
Wat Praat Jy!    
Tweetalige Voorsetselwoordeboek    
Entrepreneurskapwoordeboek    
Woordeboek van nuttige Afrikaanse kombinasies (Kollekasiewoordeboek)    
Statistiekwoordeboek    
Afrikaanse Voëlnaamgroep    
Paramediese Vakwoordeboek    
Fisikawoordeboek    
Sciwoord Chemiewoordeboek    
Wikipedia    
Wiktionary    
Kookkuns.com    
Nuwerwetse Politieke Woordeboek    
Kom kuier in Afrikaans    
FAK Noodhulptermlys    
Prolingua-termlyste    
Meertalige Inligtings- en Kommunikasietegnologie Terminologielys van die Departement Kuns en Kultuur    
Meertalige Kuns en Kultuur Intermediêre Fase Terminologielys van die Departement Kuns en Kultuur    
Meertalige Lewensoriëntering Intermediêre Fase Terminologielys van die Departement Kuns en Kultuur    
Meertalige MIV/VIGS Terminologielys van die Departement Kuns en Kultuur    
Meertalige Parlementêre/Politiese Terminologielys van die Departement Kuns en Kultuur    
Meertalige Sokker Terminologielys van die Departement Kuns en Kultuur    
Meertalige Verkiesingsterminologielys van die Departement Kuns en Kultuur    
Meertalige Wiskunde Intermediêre Fase Terminologielys van die Departement Kuns en Kultuur    
Tweetalige Engels - Afrikaans Terminologielys van die Departement Kuns en Kultuur    
Meertalige Natuurwetenskappe Intermediêre Fase Terminologielys van die Departement Kuns en Kultuur    
Meertalige Menslike, Sosiale, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Intermediêre Fase Terminologielys van die Departement Kuns en Kultuur    
Koronatermelys    
Wikipedia Rekenaartermelys    
SIEN MINDER    
     
 

Nadat jy ingeteken het, sal die inligting telkens in die Woordeboekportaal vertoon word. (Bestaande intekenaars van HAT en WAT kry ook toegang tot dié bronne via die oorspronklike webwerwe.) Toegang tot alle woordeboeke in Woordeboekportaal (inklusief kommersiële woordeboeke) sal ingesluit wees in VivA+-lidmaatskap teen betaling.

ADVIESPORTAAL

In die Adviesportaal sal jy antwoorde op jou knellende taalvrae by VivA se taaladviseur kan kry.

Weeksdae van 09:00-12:00 en 14:00-16:00

Kanaal Antwoordtyd Tye Koste
Databasis van taalvrae en -antwoorde Jou eie tyd 24/7/365 Tydelik gratis

E-pos: 

Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

72uur Weeksdae van 08:00-17:00. Jy kan jou  vraag enige tyd stuur. Tydelik gratis
Webvorm 24 uur Weeksdae van 08:00-17:00. Jy kan jou  vraag enige tyd stuur. Tydelik gratis

WhatsApp: 062 126 0295 

(Slegs boodskappe)

8 uur Weeksdae van 08:00-17:00. Jy kan jou vraag enige tyd stuur. Tydelik gratis 

INLIGTINGSPORTAAL

In die Inligtingsportaal kry jy toegang tot 'n verskeidenheid inligting oor Afrikaans.
VIVA SE BLOG

VivA se blog:

 • Nuus oor Afrikaanse taalsake
 • Bespreking van interessante taalonderwerpe
 • Bekendstelling van navorsingprojekte en -resultate
 • Kompetisies en spesiale aanbiedinge

As jy graag een van VivA se blogskrywers wil wees, stuur 'n e-pos aan Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Toegang tot alle blogs is GRATIS.


NUTTIGE SKAKELS
 • Vennote en borge
 • Tersiêre instellings vir Afrikaanse taalpraktisyns
 • Gratis woordelyste en woordeboeke
 • Niekommersiële produkte en dienste
 • Skolekompetisie

VIVA YOUTUBE-KANAAL
 • Bekendstellingsvideo's
 • Ander bemarkingsmateriaal
 • VivA se skolekompetisie wen video's
 • Klankargief
 • Taalonderrigportaal
 • Teksredaksieportaal
 • Aanlyn Lees-en-luisterbiblioteek

TAALPORTAAL

Die Taalportaal is VivA se vlagskipprojek en is deel van die Nederlandse en Friese Taalportaal.
TAALPORTAAL

Oor 'n tydperk van vyf jaar (2015-2019) skep vooraanstaande Afrikaanse taalkundiges omvattende inligting oor die grammatika van Afrikaans, meestal in vergelyking met Nederlands en Fries. Soos wat onderwerpe afgehandel word, word dit in die Taalportaal beskikbaar gestel. Die volgende terreine van die grammatika word behandel:

 • Fonologie (klankleer)
 • Morfologie (woordbou)
 • Sintaksis (sinsbou)

Addisioneel kry jy ook toegang tot:

 • Databasis van Afrikaanse Taalkunde (DBAT) van die Noordwes-Universiteit
 • Glossarium van taalkundeterme

Hierdie omvattende, vergelykende grammatika is by uitstek gerig op plaaslike en internasionale navorsers en word daarom in Engels geskryf.

Alle inligting word beskikbaar gestel onder 'n Creative Commons-lisensie. Dit staan enigeen dus vry om die inligting in ander produkte met 'n soortgelyke lisensie te gebruik. Meer besonderhede is beskikbaar by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..

Toegang tot die Afrikaanse, Nederlandse en Friese Taalportaal is GRATIS.


KORPUSPORTAAL

In die Korpusportaal kan navorsers kragtige soektogte doen in 'n groeiende versameling Korpusse.
OOP

Die korpora in hierdie groep is vrylik aan alle VivA-gebruikers vir navorsingsdoeleindes beskikbaar.

 • NCHLT- Afrikaanse korpus 1.0: 'n Versameling regeringsdokumente van die onderskeie webblaaie en elektroniese publikasies van die Suid-Afrikaanse regerering.

OMVATTEND

Die korpora in hierdie groep sluit ook die korpora in die OOP-vlak in. Toegang is beperk tot bona fide-navorsers. Verkry toegang tot hierdie korpora deur die aanlyn aansoekvorm te voltooi.

 • Afrikaanse Leipzig-korpus 1.0: 'n Subversameling van die Leipzig-korpus (Leipzig Corpora Collection) vir Afrikaans. © 2017 Abteilung Automatische Sprachverarbeitung, Universität Leipzig.
 • NWU/Maroela Media-korpus 1.2: Versameling webartikels soos gepubliseer op die Maroela Media-webtuiste tot en met 30 Maart 2017.
 • NWU/Lapa-korpus 1.1: Korpus van Afrikaanse boeke gepubliseer deur Lapa Uitgewers.
 • Taalkommissie-korpus 1.1: 'n Gestratifiseerde korpus soos gebruik deur die Afrikaanse Taalkommissie bestaande uit 'n verskeidenheid genres en domeine, insluitend: wetenskaplike tydskrifte, koerante, letterkundige werke, informele en formele skryfstukke.
 • Wikipedia- Afrikaanse korpus 1.0: 'n Versameling dokumente van die onderskeie webblaaie beskikbaar op die Afrikaanse weergawe van Wikipedia soos op 30 Maart 2017.

Die soekfunksies sluit onder andere die volgende in:

 • Frekwensielyste (ook vergelykend tussen verskillende korpusse)
 • Kollokasiesoektogte
 • Meerveranderlike ontledings

Die korpusse en soektogte mag nie vir kommersiële doeleindes gebruik word nie. Spesiale lisensies is op aanvraag beskikbaar; stuur 'n e-pos aan Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.


TAALONDERRIGPORTAAL

Taalonderrigportaal is 'n oop, digitale ruimte waarin gehalteversekerde, akademies begronde en geverifieerde vakinhoud oor Afrikaans se grammatika vir die hele taalgemeenskap beskikbaar gestel word.
Algemene Afrikaanse grammatika (AAG)

’n Lewende bron waarin die grammatika van Afrikaans omvattend en in Afrikaans beskryf word. AAG is gebaseer op insigte in Taalportaal, op ouer en bekende navorsing wat in bestaande grammatikabronne gepubliseer is, en op die insigte van die AAG-skrywers wat met voorbeelde uit hedendaagse Afrikaanskorpusse werk. AAG sal deurlopend uitgebrei en bygewerk word, sodat nuwe insigte oor die grammatika deel bly van dit wat oor die taal en die grammatika te sê is. AAG word ontwikkel met die oog op Afrikaanse taalkundenavorsers en -dosente, studente wat die vak Afrikaans op voor- en nagraadse vlak aanpak, onderwysers van Afrikaans en taalnuuskieriges wat antwoorde oor grammatikakwessies benodig.


Afrikaanse skoolgrammatika (ASG)

'n Bron met onderwysstudente en Afrikaansonderwysers in die VOO-fase as teikengebruikers. Dit wat oor Afrikaans se grammatika te sê is, selfs op skoolvlak, is uiteraard baie wyer en omvattender as wat in 'n skoolkurrikulum gedek kan word; ASG word derhalwe nie deur die KABV gerig of beperk nie. Die oogmerk is wel dat ASG by voltooiing van die projek die vereistes wat in die KABV rakende die onderrig van taalstrukture en -konvensies gestel word, volledig sal ondervang. Die KABV stel die vereistes – ASG verskaf die inhoud waarmee onderwysers en leerders aan die vereistes kan voldoen.


Addisioneel tot hierdie twee bronne word eietydse materiaal soos blogs, podsendings en video's deurlopend geskep en op Taalonderrigportaal beskikbaar gestel om die grammatika van Afrikaans vir soveel as moontlik gebruikers toeganklik te maak.


Teksredaksieportaal

In die teksredaksieportaal kry jy toegang tot ʼn verskeidenheid werkwinkels asook VivA se professionele taaldienste vir korporatiewe kliënte.
Aanlyn Lees-en-luisterbiblioteek

Die Aanlyn Lees-en-luisterbiblioteek bevat ʼn versameling kinder en volwasse leesstof wat deur bekende stemme voorgelees word. Kinderstories word aangebied met steunfunksies om leesvaardighede te ontwikkel.
Digitale Biblioteek van die Afrikaanse Taalkunde (DBAT)

In DBAT kan jy toegang kry tot ʼn verskeidenheid taalkunde tekste in en oor Afrikaans.