Redigeringswerkwinkel

Die redigeringswerkwinkel handel oor redigering. Hier kyk deelnemers en VivA se voormalige taaladviseur, Sophia Kapp, na makroredigeringskwessies soos genrekonvensies, struktuur en verwysings, mikroredigeringskwessies soos styl, formatering, taalgebruik en interpunksie, en die K3-model as ’n praktiese hulpmiddel by redigering.