DIE VIRTUELE INSTITUUT VIR AFRIKAANS
TEKEN AAN OF REGISTREER OM 'N SOEKTOG UIT TE VOER
  ANDER MANIERE OM ONS TAALADVISEUR TE KONTAK
  Telefonies

  Skakel Sophia:
  062 126 0295
  Tydelik gratis
  WhatsApp

  Stuur jou vraag per whatsapp:
  062 126 0295
  Tydelik gratis
  E-pos

  Stuur jou vraag per e-pos:
  taaladvies@viva-afrikaans.org
  Gratis
  PORTALE BESKIKBAAR OP VIVA
  Taalonderrigportaal

  TOP is die tuiste van ‘n algemene Afrikaanse grammatika en ‘n Afrikaanse skoolgrammatika
  Taalportaal

  Inligting oor die Afrikaanse grammatika (in Engels geskryf)
  Korpusportaal

  'n Versameling elektroniese tekste (meer as 85 miljoen woorde)
  OP ONS BLOG
  Woordsoorte: Lidwoorde
  Woordsoorte: Lidwoorde
  Hierdie blog is gebaseer op die inligting oor lidwoorde soos vervat in die Afrikaanse Skoolgrammatika. ASG is ʼn gratis, aanlyn hulpbron wat in Taalonderrigportaal gehuisves word. Registreer as ʼn...
  Sintaksis: Die narsistiese onderwerp (oftewel selfsugtige subjek)
  Sintaksis: Die narsistiese onderwerp (oftewel selfsugtige subjek)
  Narsiste is mense wat dink hulle is belangriker as ander. Hulle gedy wanneer die aandag op hulle gefokus word. In Engels sê ons hierdie mense het "delusions of grandeur", wat beteken hulle wil die...
  Woordsoorte: Naamwoorde
  Woordsoorte: Naamwoorde
  Hierdie blog is deel van die reeks blogs oor woordsoorte, en is gebaseer op die afdeling oor naamwoorde soos vervat in die Afrikaanse Skoolgrammatika (ASG). Die grammatika is ʼn gratis, aanlyn...
  Sintaksis: vorm vs funksie
  Sintaksis: vorm vs funksie
  Vrydagoggende het ek ʼn bottel drinkwater klas toe moes neem vir die gehoesery. As jy mooi sou oplet, het jy my waarskynlik fronsend onder ʼn dik bordkryt-wolkbank sien staan terwyl ek as enigste...