Inligtingsportaal
Nuttige skakels, blogs, video’s, inligting oor seminare en kongresse, lesplanne
Taalportaal

Inligting oor die Afrikaanse grammatika (in Engels geskryf)

Korpusportaal

'n Versameling elektroniese tekste (meer as 85 miljoen woorde)