Donasie prent

Selfs ʼn wolkekrabber bou ʼn mens een baksteen op ʼn slag.

Bou saam met ons aan Afrikaans,

een baksteen op ʼn slag.
Bou saam met ons aan AfrikaansDie Virtuele Instituut vir Afrikaans het begin as ʼn enkele navorsingsprojek. Daarvandaan het VivA gegroei na ʼn inhoudskepper vir Afrikaans, in die werksplek, in die klaskamer, in die huis. Ons staan volledig in diens van Afrikaans en die taalgemeenskap, en ons enigste oogmerk is die oopbreek van die taal van ons hart vir almal wat dit wil gebruik.


Ons werk op die oomblik aan die volgende:

 • ʼn Afrikaanse grammatika vir universiteite en skole
 • ʼn Reeks taalboeke vir universiteite en skole
 • Klaskamermateriaal vir Afrikaansklasse, van graad R tot graad 12
 • ʼn Stelsel waardeur ons ondersteuning kan bied vir leerders van Afrikaans TAT
 • ʼn Reeks werkwinkels vir taalonderwysers
 • ʼn Reeks werkwinkels vir taalpraktisyns

Daarbenewens hou ons al ons bestaande projekte aan die gang:

 • Woordeboekportaal, wat toegang bied tot meer as 55 woordeboeke en woordelyste
 • Adviesportaal, waar enige gebruiker taalnavrae aan ons voltydse taaladviseur kan rig
 • Korpusportaal, waar navorsers kragtige soektogte doen in ’n groeiende versameling korpusse
 • Taalportaal, ʼn vergelykende grammatika van Afrikaans, Nederlands en Fries, toeganklik vir internasionale navorsers
 • Ons lees-en-luisterbiblioteek, waar enige gebruiker tekste kan lees wat terselfdertyd voorgelees word
 • Inligtingsportaal, waarin ons weekliks blogs oor Afrikaanse kwessies publiseer

Ons bied ons dienste en produkte aan die hele taalgemeenskap, en die werk word deur ‘n klein groepie mense verrig om ons koste so laag as moontlik te hou.

Tot dusver kon ons al ons projekte aan die gang hou met skenkings van ons stigtersmaatskappye, soos die ATKV, die Noordwes-Universiteit, die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, en die Trust vir Afrikaanse Onderwys, en met die hulp van medewerkers soos met ooreenkomste met medewerkers soos die Afrikaanse Onderwysnetwerk, Atterbury Trust, PUK Kanselierstrust, RSG, Universiteit Leipzig, Maroela Media, LAPA Uitgewers, Taalgenoot, Protea Boekhuis, die Suid-Afrikaanse Taalkommissie, die Departement Kuns en Kultuur, die Sentrum vir Tekstegnologie, Meertens Instituut in Nederland, die Nederlandse Taalunie en die Instituut voor de Nederlandse Taal in Leiden, en met die goedgunstige bydraes van individue, soos skrywers wat vir ons stories vir ons biblioteek geskenk het en outeurs wat vir ons termlyste en woordeboeke vir ons woordeboekportaal geskenk het.


Met hierdie veldtog doen ons ʼn beroep op Afrikaans se mense om ons werk vir Afrikaans te ondersteun.

Ons glo onwrikbaar dat elke kind wat Afrikaans wil leer praat en skryf, die vermoë moet hê om dit te doen. Ons glo dat elke onderwyser wat Afrikaans aanbied, toegang moet hê tot betroubare vakinhoud. Ons glo dat elke student en dosent wat Afrikaans verder wil ondersoek, die kennis moet hê om dit te kan doen. Geld moet nooit die rede wees waarom hulle sukkel nie, daarom wil ons die vakinhoud wat ons skep, so ver moontlik gratis beskikbaar stel. Maar dis ʼn droom wat tot aan die wolke reik.


Afrikaans is ons wolkekrabber.

Ons bou elke dag daaraan, hier onder op die grond met ons hande in die sement en die modder, maar met ons oë op die wolke. Jy kan ons droom en ons werk ondersteun deur een baksteen op ʼn slag te finansier. Jou R50 of R100 lyk dalk vir jou min, maar saam met die res van die taalgemeenskap bou jy aan ʼn wolkekrabber. VivA is ook vir Artikel 18A-vrystelling geregistreer, wat beteken dat enige individu of maatskappye se skenking van belasting afgetrek kan word.

Selfs ʼn wolkekrabber bou ʼn mens een baksteen op ʼn slag. Bou saam met ons aan Afrikaans, een baksteen op ʼn slag.

Laat ’n liefdadigheidserfenis naOpsie 1

Laat ’n liefdadigheidserfenis na

Omdat VivA ’n geregistreerde PBO is, kan VivA-gebruikers in ’n testament geld aan VivA bemaak sonder om boedelbelasting op daardie bemaking te betaal (die oorledene se erfgename sal dus ’n belastingkorting ontvang vir alle bemakings aan VivA).

Voorbeelde van klousules in ’n testament

Die Testateur/Testatrise bemaak hiermee ’n kontantlegaat gelyk aan ______________ aan die Virtuele Instituut vir Afrikaans NPC (Registrasienommer: 2015/031544/08) PBO-nommer: 930062366

Die Testateur/Testatrise bemaak hiermee die restant van sy/haar boedel aan die Virtuele Instituut vir Afrikaans NPC (Registrasienommer: 2015/031544/08) PBO-nommer: 930062366

Opsie 2

Benoem VivA as begunstigde van ’n lewenspolis

’n VivA-gebruiker kan oorweeg om die opbrengs van ’n lewensversekeringspolis aan VivA na te laat. Die individu betaal die premie elke maand aan VivA, wat op hulle beurt die premie op die polis betaal. Die individu kan dan die maandelikse bydraes as ’n donasie aan VivA van belasting aftrek en so ’n belastingkorting kry. Wanneer die versekerde lewe te sterwe kom, eis VivA en ontvang die voordeel. Omdat VivA die begunstigde van die polis is, sal die polisbedrag wat uitbetaal word nie deel vorm van die oorledene se boedel nie.

Laai brief af